خرید شال چرا تابناک؟

ماه رمضان امسال هم گذشت و هر يك از ما، بسته به ميزان تلاش و نيت خالصي كه در اين ماه مبارك از خود نشان داده، بهره‌اي متفاوت از آن برده است. اين ماه براي برخي، فرق چنداني با گذشته نداشته، اما عده اي توانسته‌اند تا اندازه‌اي، بار گناه خود را سبك‌تر كنند و دل با زلال توبه و استغفار بشويند، اما در عين حال، موفق‌ترين بندگان خداوند، كساني هستند كه از بهترين ماه سال و بهترين شب‌هاي آن كه شب‌هاي قدر است، براي خود به اندازه يك سال توشه برگرفته‌اند تا در سالي كه از عيد سعيد فطر آغاز مي‌شود، به گونه ديگر عمل كنند، اما آن كدام ارمغان و توشه‌اي است كه مي‌تواند پاسخ نيازهاي يك سال انسان را تأمين كند؟!
به نظر مي‌رسد برترين ارمغان ممكن از يك ماه بندگي، معرفت و بينش عميقي است كه همچون چراغي در دست، مي‌تواند تا مدتها انسان را رهنمون شود، راه درست و نادرست را به او بنماياند و از مسير نادرست بازش دارد.
از همين روست كه در ادبيات ديني ما، مذاكره علمي، افضل اعمال شب‌هاي قدر دانسته‌ شده است و قطعا اين مذاكره علمي، ناظر به راه و روشي است كه مسير اعمال انسان را معين مي‌كند و سرنوشت او را رقم مي‌زند.
البته اين آگاهي و معرفت، داشتن برخي معلومات و محفوظات نيست، بلكه شناختي عميق از جايگاه انسان و خالق اوست كه با عيار عمل؛ يعني يك ماه روزه‌داري و شب‌زنده‌داري و دوري از گناه، قوت يافته است و از اين رو، مي‌تواند سرنوشت مطلوبي براي انسان رقم زند.
اما حكايت جامعه متشكل از انسان‌ها نيز جداي از فرد فرد آنان نيست، بلكه سرنوشت جامعه نيز چون همه انسان‌ها با آگاهي و معرفت و بينش عميق اعضاي آن گره خورده و همواره حركت‌هاي نجات‌بخش بشري و در رأس آنها، قيام‌هاي انبياي الهي، مبتني بر آگاهي و آگاهي‌بخشي بوده است.
امام خميني، رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز صرفا با تكيه بر همين امكان مهم، مردم ايران را به حركت واداشت و تحولي عظيم را در ابعاد گوناگون جامعه ايران بنا نهاد كه شعاع‌هاي آن، همچنان در نقاط مختلف جهان حركت‌آفرين است.
امام خميني با اقتدا به امامان شيعه(ع)، هرگونه حركت اجتماعي را نيازمند آگاهي‌بخشي به مردم و سپس انجام هر حركتي توسط مردم مي‌دانستند و قطعا بقا و بالندگي ميراث گرانقدر امام خميني(ره)، بسته به امتداد آگاهي و هشياري مردم ايران اسلامي است.
اما در اين ميان، آنچه در كوران حوادث و بزنگاه‌هاي دوران در ميان تهديدات داخلي و خارجي مي‌تواند عنصر آگاهي‌بخشي مردم را محقق نمايد، جريان شفاف و آزاد اطلاعات است. اين جريان البته در صورتي مي‌تواند در راستاي هدف والاي خميني كبير(ره) عمل کند كه ملزومات اين حركت؛ يعني صداقت، شجاعت و پايبندي به اصول انقلاب اسلامي را همواره مد نظر قرار دهد.
لذا بر آن شديم تا همزمان با عيد سعيد فطر، با تو کل بر خداوند متعال و اميد به همراهي شما مردم عزيز حرکتي را در اين راستا سامان داده و با استفاده از سايت خبري تحليلي «» يکي از مجموعه‌هايي باشيم که بخشي از رسالت اطلاع رساني را در نظام اسلاميمان عهده‌دار شويم. ثمره اصلي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) نظام جمهوري اسلامي است که امام (ره) فرمودند حفظ آن، از اوجب واجبات است. مردم ايران در همه مراحل اين واجب را ترک نکرده و با نثار جان و مال خود در سخت‌ترين شرايط، در حفظ آن کوشيده‌اند.
بديهي است شناخت و اطلاع صحيح از تهديدات انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و مطلع شدن به موقع و سريع از آنها لازمه پيشگيري و بازدارندگي، دفاع موثر و مناسب است؛ يعني در هر مقطع از زمان آگاهي به موقع مردم از آسيب‌ها، تهديدات و خطرات و توطئه‌هاي موجود عليه انقلاب و نظام، اساسي‌ترين عامل در حفاظت از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن است، ما به عنوان يک رسانه اين امر را اصلي‌ترين وظيفه خود دانسته و بر خود فرض مي‌دانيم که در انجام اين وظيفه از هيچ تلاشي حتي اگر با خطراتي همراه باشد، کوتاهي نکنيم. ما وظيفه اطلاع‌رساني با رعايت حفظ منافع ملي و به دور از منافع و تعصبات گروهي و شخصي را در اين برهه از تاريخ انقلاب اسلامي ادامه راه شهيداني مي‌دانيم که در دوران دفاع مقدس با پذيرش همه نوع خطر و در اوج ايثار و فداکاري، از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي دفاع کرده‌اند و در اين راه جان عزيز خود را فدا نموده‌اند.
از طرفي واضح است که اين تهديدات و خطرات براي نظام فقط از ناحيه دشمن خارجي نيست که بارها امام (ره) و رهبري معظم انقلاب، انحراف و فساد و تبعيض که منشاء داخلي دارد را حتي خطرناکتر از تهديد خارجي براي کشور دانسته‌اند. لذا رسانه «» به سهم خود در شناساندن اين مواضع انحرافي و مفسدين و عوامل بي عدالتي خود را موظف دانسته و به آن اهتمام خواهد ورزيد. باشد تا انشاءالله راه امام و شهيدانمان تحت رهبري رهبر عزيزمان استمرار يابد.