خرید شال آفت سينماي ديني از نگاه حاتمي‌كيا

“ابراهيم حاتمي‌كيا” نويسنده و كارگردان سينماي دفاع مقدس، شعارزدگي و اصرار بر مطرح كردن ظاهري نمادها و نشانه‌هاي ديني در آثار سينمايي را مهمترين آفت وارد بر سينماي ديني دانست.
به گزارش ايرنا از جشنواره فيلم رويش، وي افزود: شعارزدگي و بكار بردن نمادهاي تكراري و تكرار صرف جنبه‌هاي شعاري و ظاهري مسايل ديني موجب شده تا در سال‌هاي اخير مخاطبان نسبت به اين گونه اثر سينمايي واكنش منفي نشان دهند.
وي اظهار داشت: در برخي موارد اين فيلم‌هاي ضعيف به ظاهر ديني، موجب پس زدن و به نوعي فرار كردن بينندگان از آموزه‌هاي ديني شده است.
وي تصريح كرد: فيلم سازان جوان ما كه خواهان فعاليت در عرصه سينماي ديني هستند بايد همواره به اين مساله مهم توجه كنند كه صرف تاكيد كردن و نشان دادن آيين‌ها و مناسك ديني چون نماز خواندن، حج و تلاوت قران در يك اثر سينمايي، مخاطب را از سينما دور مي‌كند.
به گفته حاتمي كيا، مطرح كردن افراطي نشانه‌ها و ظواهر ديني در اثار سينمايي ضرورتي ندارد ، بلكه بايد به مسايل انساني مطرح شده در دين كه متاسفانه فراموش شده، بپردازيم.
اين كارگردان برجسته سينماي ايران، افزود: اگر ما و متوليان فرهنگ و هنر كشور براي اين عرصه در سينما تعبير ژانر قايل هستيم همانند سينماي كودك و سينماي جنگ، پس اين گونه سينمايي نيز به اندازه ساير ژانرها نيازمند حمايت همه جانيه مادي و معنوي است.