خرید شال كدخدايي: يارانه‌اي شدن ثبت‌نام و تجميع شمارش

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، گفت: كارشناسان شوراي نگهبان و وزارت كشور در خصوص رايانه‌اي شدن برخي مراحل انتخابات آتي، از جمله مراحل ثبت نام داوطلبان و نيز تجميع شمارش آرا به نتايج خوبي دست يافته‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با ايرنا افزود: مذاكرات كارشناسي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور براي رايانه‌اي برگزار شدن انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد.
وي اين مذاكرات را رو به پيشرفت دانست و تصريح كرد: پس از اتمام مذاكرات كارشناسي، نتايج اين گفتگوها بايد به تاييد شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي برسد.
قرار است هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ‪ ۲۴‬اسفند ماه سال جاري برگزار شود.