خرید شال احداث دانشگاه صنعتي در قم

معاون آموزشي وزير علوم بر ضرورت احداث دانشگاه صنعتي در قم تاکيد کرد.
به گزارش ايسنا، دكتر حسن خالقي در هفتمين جلسه شوراي هماهنگي دانشگاه‌هاي استان قم با اشاره به پتانسيل علمي استان قم گفت: مسئولان اين استان بايد در جهت گسترش مسائل علمي در آن بكوشند. در دوران قبلي متاسفانه كمتر كسي به فكر گسترش اين مراكز در قم بود.
وي از صدور مجوز اوليه دانشگاه صنعتي در قم خبر داد و افزود: در حال حاضر، بيشتر استان‌هاي كشور داراي اين دانشگاه مي‌باشند كه جاي خالي آن در استان قم به شدت احساس مي‌شود.
دكتر خالقي همچنين با اشاره به احداث شهرك دانشگاهي در قم آن را فرصت مناسبي براي توسعه علمي استان قم دانست و افزود: اين شهرك مي‌تواند عقب ماندگي‌هاي دانشجويان از لحاظ امكانات را رفع كند.
معاون آموزشي وزير علوم مهم‌ترين دغدغه مراجع را مسائل فرهنگي دانشجويان دانست و گفت: اين موضوع علاوه بر استان قم بايد در تمام كشور برطرف شود.
وي تصريح کرد: دانشگاه‌ها، دانشجويان و اساتيد دانشگاه در قم بايد متناسب با شرايط اين شهر باشند.
وي در ادامه با اشاره به مشكلات دانشگاه پيام نور خواستار مساعدت ادارات استان در حل مشكلات آن شد.
در ادامه اين مراسم استاندار قم بر اهتمام استان در احداث دانشگاه صنعتي قم تاکيد کرد و گفت:مديريت استان مصمّم است تا اين دانشگاه هر چه سريع‌تر راه‌اندازي شده و در اختيار دانشجويان قرار گيريد.