خرید شال استاندار خراسان شمالي معرفي شد

محمدحسين موسي‌پور، معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور، اعلام كرد: به پيشنهاد وزارت كشور و با تصويب هيأت دولت، محمدحسين جهانبخش به عنوان استاندار خراسان شمالي تعيين شد.
موسي‌پور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ايرنا گفت: جهانبخش داراي سوابق اجرايي و مديريتي در حوزه‌هاي مختلف از جمله فرماندار، قائم‌مقام صداوسيماي مشهد و قائم مقام بنياد جانبازان شهر مشهد بوده است.
معاون پارلماني وزير كشور گفت: آخرين مسئوليت جهانبخش در صندوق فني و حرفه‌اي استان خراسان رضوي بوده است.