خرید شال الهام: عهد كرده‌ام كه در خدمت احمدي‌نژاد باشم

«عهد كرده‌ام كه در خدمت احمدي‌نژاد باشم و هرچه ايشان بخواهد و احساس كند كه مي‌توانم خدمتي بكنم، آن كار را انجام خواهم داد چرا كه احمدي‌نژاد و ايمان او به خدا را باور دارم».
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال دانشجويان در خصوص ديپلماسي خارجي ايران گفت: حضور يكي از اعضاي «5+1» در ايران و بيانيه مثبت كشورهاي حاشيه درياي خزر نشان از موفقيت ديپلماسي خارجي دولت نهم است.
به گزارش فارس، غلامحسين الهام در پايان مراسم «آژير خطر در نيويورك» كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد در مهديه اين دانشگاه برگزار شد، به سؤالات دانشجويان پاسخ گفت.
الهام در پاسخ به يكي از دانشجويان كه اظهار داشت: برخي سفر آقاي احمدي‌نژاد را با سفر آقاي خاتمي مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند كه نبايد حرفي زده شود كه موجب فشار به ايران گردد، گفت: گفتگوي رئيس‌جمهور اتفاقاً فشار را از روي ايران برمي دارد و فشارهاي جهاني را بر آمريكا رقم مي‌زند و بعد از سفر رئيس‌جمهور به آمريكا نيز يك فضاي ضدآمريكايي شكل گرفته است و جمهوري اسلامي ايران بدون استفاده از قدرت نظامي و به دليل قدرت سياسي در فضاي امن‌تري قرار گرفته است.
وي افزود: حضور يكي از اعضاي «5+1» در ايران يعني روسيه و بيانيه مثبت كشورهاي حاشيه درياي خزر نشان از موفقيت ديپلماسي خارجي دولت نهم دارد. سخنگوي دولت ادامه داد: من در مورد دولت گذشته نمي‌خواهم وارد بحث شوم.
در ادامه مراسم دانشجوي ديگري با اشاره به اين‌كه دولت مي‌گويد تهديدها جدي نيست اما آقاي هاشمي مي‌گويد جدي است، پرسيد: تحريم‌ها و تهديدات عليه ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
الهام پاسخ داد: يك نكته مبنايي كه مقام معظم رهبري نيز آن را مطرح مي‌كنند اين است كه هيچ كس حق ندارد از دشمن غافل شود و اين يك استراتژي است كه بايد همه به آن توجه كنند كه نبايد دشمن را ناچيز شمرد اما هرگز نبايد از دشمن ترسيد.
سخنگوي دولت ادامه داد: اگر رئيس‌جمهور مدام در حال طراحي سياست تهاجمي و منطقي در عرصه بين الملل است، اينها به دليل توجه به دشمن است و وقتي گفته مي‌شود خطر جدي وجود ندارد معناي اين حرف تغافل نيست بلكه بر اساس آمادگي‌ها، زيرساخت‌ها و برنامه‌ريزي موجود معلوم مي‌شود كه خطري ما را تهديد نمي‌كند و اين بخش عمده‌اي از اين تهديدها جنگ رواني است.
وي با طرح اين پرسش كه مگر بحث تحريم‌هاي اقتصادي امر جديدي است؟، تصريح كرد: امروز روابط اقتصادي به گونه‌اي است كه اگر اروپايي‌ها بخواهند وارد حوزه تحريم شوند اولين آسيب متوجه خود آنها خواهد شد و در حقيقت با اين كار خودزني خواهند كرد.
سخنگوي دولت با بيان اين‌كه قدرت نظامي ما در دفاع از كشور بسيار بهتر از گذشته شده است، اظهار داشت: در طرف مقابل مردم ما قدرتي هستند كه از هزاران بمب اتمي قدرتمندتراند و لذا هيچ خطر جدي متوجه ايران نيست و اين مسائل جنگ رواني است.
الهام در خصوص اين قسمت از سخنان اين دانشجو كه آقاي هاشمي مي‌گويد خطر جدي است، تصريح كرد: متاسفانه برخي براي اين‌كه عظمت جمهوري اسلامي ايران در سايه رهبري و مردم و تدبير رئيس‌جمهور شكل نگيرد و ايران منفعل شده و لذت‌ها به كام مردم خوش نيايد با اين گونه ادبيات مي‌خواهند افكار عمومي را متوحش كنند.
وي با بيان اين كه اين افراد مي‌خواهند با اين نوع ادبيات خود را زنده نگه دارند، تصريح كرد: ايران امروز بسيار قدرتمندتر از گذشته است و تهديدها نيز بسيار ناكارآمد است و ما هرچند تهديدها را جدي نمي‌بينيم اما از نظر اقتصادي و نظامي و سياسي آمادگي كامل داريم.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانشجويان در خصوص عقب‌نشيني دولت نهم در خصوص دانشگاه آزاد و نيز اعلام اسامي مفسدين اقتصادي، بيان داشت: بعد از توفيق دولت در عرصه سياست خارجي و بخصوص بحث هسته‌اي، جريانات سياسي به دنبال فشارهاي ديگري براي دولت و شخص رئيس‌جمهور بودند كه موفقيت‌ها و توفيقات دولت در عرصه‌هاي كشور را منحرف كنند و كارهاي راهبردي كشور را كند و منحرف سازند كه يكي از اين كارها دانشگاه آزاد بود.
الهام افزود: برخي بزرگان در اين زمينه گفتند كه مي‌خواهند در اين زمينه فشار بياورند كه به دنبال مصلحت و اولويت بندي به طور اساسي از پيگيري‌ها و دستوركار رئيس‌جمهور خارج شد و اصل عدالت دولت در زمينه دانشگاه آزاد موكول به زماني شد كه مسئولان آن را به مصلحت بدانند و شرايط مساعدتري در كشور از لحاظ سياسي فراهم شود.
وي در خصوص مفسدين اقتصادي نيز گفت: اگر امروز در كوچه و خيابان‌ها سؤال كنيد كه ريشه اين مفاسد اقتصادي كجاست؟ به شما تحليل درستي مي‌دهند و مهم اين بود كه دست اينها در بخش‌هاي دولتي قطع شده است.
الهام با بيان اين‌كه وقتي مي‌خواهيم دست اين مفسدين را از بخش‌هاي دولتي قطع كنيم، از 10 جاي ديگر فشار وارد مي‌كنند، تصريح كرد: مسئله مهم اين است كه آقاي احمدي‌نژاد تا آخر براي قطع دست آنها از سيستم تلاش مي‌كند و امروز كساني هستند كه جاپاي خود را در دولت از دست داده‌اند اما در بيرون از دولت فعاليت مي‌كنند.
وي با اشاره به اين‌كه وزارت اطلاعات نيز بايد آن قسمت كه به مصلحت است را اطلاع رساني كند، خاطرنشان ساخت: مردم اصل مافيا و عوامل را شناخته و دريافته‌اند و لذا نيازي به چالش رسانه‌اي جديد جهت اسم بردن از اشخاص نيست.
پس از سخنان الهام، دانشجويي كه به عنوان مجري پشت تريبون قرار گرفته بود اظهار داشت: اگر حتي دولت نهم هم در بحث دانشگاه آزاد عقب نشيني كند، جريان دانشجويي هرگز عقب نمي‌نشيند.
الهام در پاسخ به اظهارات وي گفت: البته جنبش دانشجويي بايد در همه عرصه‌هاي انقلاب اسلامي و عدالت خواهي تيزروتر و جلوتر از دولت در صحنه‌ها باشد اما با هوشمندي.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر توجه به دانشگاه شاهد، اظهار داشت: شاهد و شهادت عنواني است كه شهادت مي‌دهم يك لحظه از ذهن رئيس‌جمهور خارج نشده و نمي‌شود و در خصوص دانشگاه شاهد نيز با وجود مشغله فراوان رئيس‌جمهور، وي بيش از يك مرتبه جلسه هيأت امناي دانشگاه شاهد را شخصاً اداره كرده است.
الهام در پاسخ به سؤال دانشجوي ديگري كه چرا دولت و وزارت امور خارجه در قبال سخنان رئيس‌جمهور و وزير امورخارجه فرانسه برخورد جدي نمي‌كند، گفت: اين سخنان دولتمردان فرانسه نشان از آماتور بودن آنها دارد ولي بالاخره مي‌فهمند كه بايد مستقل عمل كنند اين رفتارها به راه منطقي و در جهت منافع خود فرانسوي‌ها اصلاح خواهد شد.
وي ابراز داشت: البته اين سياستمداران تازه كار تا زماني كه آبديده شوند ممكن است اين حركات را تكرار كنند اما در نهايت اين حرفها برخواهد گشت. الهام افزود: سياستمدار پخته‌اي مانند آقاي احمدي‌نژاد بايد در برابر آماتورها با تمانينه برخورد كند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤال دانشجوي ديگري در خصوص چندشغله بودن وي، تصريح كرد: طبق اصل 142 قانون اساسي اين كار اشكال حقوقي ندارد.
وي در خصوص عضويت در شوراي نگهبان نيز گفت: با مرور تاريخي معلوم مي‌شود كه اين پديده از من شروع نشده است و هيچ وقت نبوده است كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در يكي از قواي ديگر مسئوليت كليدي نداشته باشد كه از آن نمونه مي‌توان به آقايان حبيبي، عباسي، عليزاده، آيت‌الله مهدي كني و … اشاره كرد كه هم عضو حقوقدان شوراي نگهبان بودند و هم در يكي از قواي سه گانه مسئوليت داشتند.
الهام با بيان اين‌كه در شوراي نگهبان اصرار داشتم كه در تفسير اصل 142 قانون اساسي، عضويت در شوراي نگهبان را شغل تعريف كنيم، تصريح كرد: اما اين اصرار من راي نياورد و در استفساري هم كه صورت گرفت اين نظر 43 راي آورد كه يكي از آنها خود من بودم و نفر ديگر آيت الله جنتي بود.
وي در خصوص ستاد مبارزه با كالا كه رياست آن را برعهده دارد نيز گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطابق تصميم دولت به وزارت دادگستري سپرده شده است. اين ستاد در گذشته ماهيت امنيتي داشته و زير نظر وزارت كشور بوده است اما هم اكنون به وزارت دادگستري داده شده است كه مبناي حقوقي بيشتري پيدا كرده است.
وزير دادگستري افزود: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كار عملياتي ندارد و اين كار را گمرك و نيروي انتظامي انجام مي‌دهد و هماهنگي بين اين دستگاه‌ها با اختيارات ويژه از سوي رئيس‌جمهور به وزارت دادگستري محول شده است كه قبل از سپرده شدن اين ستاد به وزارت دادگستري، نيروي انتظامي فعاليت‌هاي مربوط به آن را انجام مي‌داد كه با توجه به حجم گسترده فعاليت‌هاي نيروي انتظامي در قياس با وزارت دادگستري، اين امر به وزارت دادگستري محول شد كه وزارتخانه كم ماموريت و جمع و جوري است.
الهام با اشاره به اين‌كه سپردن اين ستاد به وزارت دادگستري خواست دو قوه مجريه و قضائيه بوده است، تصريح كرد: من اگر از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عضويت شوراي نگهبان، وزارت دادگستري و … كنار بكشم، يك ريال در حقوقم تاثير نخواهد داشت.
وي با بيان اين‌كه هيچ يك از پست‌هاي سخنگوي دولت، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا شغل نيستند، ادامه داد: از اعضاي قوه مجريه هيچ در شوراهاي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان عضو نمي‌شوند.
در بخش پاياني اين مراسم، سخنگوي دولت اظهار داشت: عهد كرده ام كه درخدمت احمدي‌نژاد باشم و هرچه ايشان بخواهد و احساس كند كه مي‌توان خدمتي بكنم، آن كار را انجام خواهم داد چرا كه احمدي‌نژاد و ايمان او به خدا را باور دارم.
الهام افزود: من ارادت احمدي‌نژاد به ساحت ولي عصر را حس مي‌كنم و روحيه خدمتگزاري او را وجدان كرده ام. پايبندي به آرمان‌هاي امام و مقام معظم رهبري را در ايشان هر روز بهتر درك مي‌كنم و شجاعت و خدمتگزاري و دفاع مردانه از ملت و تماميت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي او را هر روز شهادت مي‌دهم.
بر اساس اين گزارش در پايان اين مراسم كه رئيس دانشگاه شاهد و رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شاهد نيز حضور داشتند، لوح تقديري از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد به غلامحسين الهام اهدا شد و بيانيه‌اي در حمايت از حضور شجاعانه و خلاقانه رئيس‌جمهور در دانشگاه كلمبيا آمريكا و مجمع عمومي سازمان ملل متحد، قرائت شد.