خرید شال تصویب کلیات لایحه مدیریت مصرف سوخت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه یک فوریتی مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی برون‌شهری را تصویب کردند. به گزارش مهر، کلیات این لایحه با 108 رأی موافق 65 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع نمایندگان مجلس تصویب شد.
در ماده واحده این لایحه، دولت مکلف خواهد شد برای توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت مصرف سوخت اقداماتی را در زمینه های بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی تعیین قیمت انواع سوخت بخش حمل و نقل تعیین و اخذ جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروها تخفیف در حقوق ورود و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی انجام دهد.
اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون برای هر سال ده هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وزرای راه‌وترابری و کشور نیز هنگام بررسی کلیات این لایحه در جلسه علنی مجلس حاضر شده بودند.