خرید شال راهيابي ايران به هيأت رئيسه جامعه بين‌المللي مكانيك سنگ

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران در دانشگاه صنعتي اميركبير گشايش يافت.
به گزارش ايسنا، دكتر عبدالهادي قزوينيان، نايب رئيس جامعه بين‌المللي مكانيك سنگ پس از ارايه تاريخچه مختصري از تاسيس دوره كارشناسي ارشد مكانيك سنگ در ايران در سال 1370 كه اقدامات اوليه آن توسط دانشگاه تربيت مدرس صورت گرفته بود، اظهار داشت: اين رشته در سال 73 اولين دوره دانشجويان خود را دريافت و در سال 74 و 75 با همت متخصصان مكانيك سنگ انجمن مكانيك سنگ ايران تأسيس شد.
وي با اشاره به گذشت مدت كوتاهي از تأسيس اين انجمن حركت‌هاي صورت گرفته در اين بخش را بسيار موثر و مثبت عنوان كرد و گفت: كاربرد علم مكانيك سنگ در زمينه‌هاي مختلف در كشور و به خصوص در كارهاي سدسازي توانسته جايگاه خوبي پيدا كند كه نيمي از نتايج اين توفيقات برگزاري كنفرانس بين‌المللي مكانيك سنگ است.
دكتر قزوينيان با اشاره به راهيابي ايران در هيأت رئيسه جامعه بين‌المللي مكانيك سنگ افزود: جامعه بين‌المللي مكانيك سنگ جامعه‌اي غير انتفاعي است كه در سال 1962 توسط پروفسور مولر تاسيس شده و فعاليت‌هاي اصلي آن مكانيك سنگ و مهندسي سنگ را شامل مي‌شود.
وي در پايان ترغيب روابط متخصصان در سطح بين‌المللي، ترغيب آموزش و پروهش و گسترش مرزهاي علمي در اين تخصص مهندسي، بالا بردن سطح استانداردها و همچنين كاربردهاي حرفه‌اي در امور مرتبط به عمران و مهندس نفت را از فعاليت‌هاي جامعه بين‌المللي مكانيك سنگ عنوان كرد و افزود: بيش از 50 كشور در سطح جهان داراي انجمن هاي مكانيك سنگ هستد و ايران نيز به عنوان يكي از آنها به فعاليت‌هاي خود تحت نظارت اين انجمن ادامه مي‌دهد كه در كنار اين فعاليت‌ها همكاري با ديگر جوامع بين‌المللي در دستور كار قرار مي‌گيرد.