خرید شال ظريف، رئيس كميسيون فرهنگ يونسكو شد

محمدجواد ظريف، سفير و نماينده سابق ايران در سازمان ملل متحد، عصر روز سه‌شنبه با اجماع آراي كليه كشورهاي عضو يونسكو، به عنوان رئيس كميسيون فرهنگ سي و چهارمين نشست كنفرانس عمومي يونسكو انتخاب شد.
سي و چهارمين نشست كنفرانس عمومي سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد، روز سه‌شنبه با حضور اسفنديار رحيم مشايي، معاون رئيس‌جمهوري و دكتر محمدمهدي زاهدي، وزير علوم تحقيقات و فناوري و همچنين سفراي ايران در يونسكو و فرانسه در مقر اين نهاد بين‌المللي در پاريس گشايش يافت و به مدت دو هفته ادامه دارد.
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف حدود يك ماه پيش براي تصدي اين مسئوليت از سوي نمايندگي دايم جمهوري اسلامي ايران در يونسكو به گروه آسيا و اقيانوسيه يونسكو (اسپك) معرفي شد و اين گروه پس از احراز صلاحيت وي، او را به عنوان نامزد به شوراي اجرايي يونسكو معرفي كرد و اين شورا در يكصد و هفتاد و هفتمين اجلاس موافقت خود را با اين درخواست اعلام كرد.
انتصاب محمدجواد ظريف به تأييد كميته انتصابات يونسكو رسيد و در سي و چهارمين نشست كنفرانس عمومي يونسكو با اجماع آرا، رياست محمدجواد ظريف در اين سمت را تأييد و اعلام كرد.
در نخستين روز از نشست اين كنفرانس همچنين عضويت دوباره كشور سنگال در يونسكو كه در دهه ‪ ۹۰‬اين نهاد بين‌المللي را ترك كرده بود پذيرفته شد.