خرید شال نشست اقتصاددانان با رييس‌کل بانک مرکزي

مسائل اقتصادي، پولي و بانکي کشور در نشستي با حضور استادان، انديشمندان و صاحب نظران حوزه اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري ـ رييس کل بانک مرکزي ـ هدف از برگزاري چنين جلساتي را اخذ نظرات کارشناسانه انديشمندان اقتصادي به منظور بهره گيري و استفاده از نظرات ايشان در مسائل مختلف اقتصادي عنوان کرد و افزود: در حال حاضر از نظر اقتصادي ضمن برخورداري از توانمندي‌هاي زياد، بايد براي حل يک‌سري مشکلات به صورت اجماع عقلي راهکارهايي انديشيد و به مرحله اجرا درآوريم.
وي مباحث اقتصادي مطروحه درحال حاضر را متنوع دانست و گفت:‌ علاوه بر بحث اصلاحات ساختاري و رفتاري سيستم بانکي، در زمينه اصل 44، اصلاح قانون بانکداري بدون ربا، کاهش تورم، يکي از مهمترين بحث هاي روز، بحث بودجه سال 1387 و برنامه پنجم است که شايد هم انديشي با اساتيد اقتصادي بتواند تاثيرات مثبتي در لايحه بودجه داشته باشد.
رييس کل بانک مرکزي بر لزوم تداوم ارتباط با افراد صاحب نظر در حوزه اقتصادي تاکيد کرد تا اصلاحات و بايدهاي لازم دراين حوزه اعمال شوند.
بر اساس اعلام روابط عمومي بانک مرکزي در ادامه اين جلسه دکتر کميجاني ـ معاون اقتصادي ـ و دکتر نيلي ـ مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي ـ گزارش آماري درباره تحولات پولي و اعتباري کشور در پنج ماهه اول سال 1386 ارائه کردند و سپس هريک از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي ديدگاه‌هاي خود را درباره ابعاد مختلف شرايط فعلي اقتصاد کشور و چشم انداز پيش رو ارائه کردند.