خرید شال چرخش در مأموريت نظاميان آمريكايي در عراق

فرماندهان نيروهاي آمريكايي در عراق، تصميم گرفته‌اند تا شمار نيروهاي آمريكايي را در استان تنش‌خيز «دياله» كاهش دهند؛ اين امر، چرخشي شگفت‌آور در مأموريت نظاميان آمريكايي در اين كشور است.
به گزارش سرويس بين‌الملل «»، بنا بر اطلاعاتي كه «آسيوشيتدپرس» به دست آورده است و امروز منتشر كرده، چند مقام آمريكايي اعلام نموده‌اند كه پس از بازگشت تيپ سوم لشكر يك و زرهي آمريكا به تگزاس در ماه دسامبر آينده، نيرويي جايگزين آنها نشده و در عوض، حوزه مأموريتي تيپ مستقر در استان صلاح‌الدين گسترش يافته تا اين مناطق را نيز زير پوشش خود ببرد.
به اين ترتيب، شمار تيپ‌هاي رزمي آمريكا در عراق، از بيست عدد به نوزده عدد كاهش خواهد يافت. اين امر نشانه‌اي از تمايل بوش به كاهش نيروهاي نظامي آمريكايي در عراق و تغيير مأموريت آنان از مبارزه با شورش‌ها به عمليات حمايتي و پشتيباني مانند آموزش و مشاوره دادن به نيروهاي امنيتي عراقي است.
بازگشت اين تيپ در ماه سپتامبر كه هنوز از سوي پنتاگون اعلام نشده، توسط سرهنگ «استفن تويتي»، فرمانده تيپ چهارم لشكر يكم آمريكا در گفت‌وگو‌يي تلفني با «آسوشيتدپرس» اعلام شد؛ اين خبر را سه مقام آمريكايي ديگر حاضر در عراق، از جمله سرهنگ «مايكل دانلي»، سخنگوي مركز فرماندهي كل نيروهاي آمريكايي در عراق و ژنرال «بنيامين ميكسون» هم تأييد كرده‌اند.
طرحي كه در «دياله» اجرا خواهد شد، مي‌تواند الگويي براي كاهش بيشتر نيروها در سال‌هاي آينده شود. به اين ترتيب كه نيروهاي باقيمانده، با گسترش حوزه مأمور‌يت خود، خلأ ايجاد شده را پر خواهند كرد كه انتظار مي‌رود با دادن مسئوليت‌هاي بيشتر به نيروهاي عراقي همراه شود.
استان دياله يكي از مراكز مهم قبايل جنگجو و شورشي و محل تأمين مالي جنگجويان «القاعده»‌ است؛ واحدي كه قرار است در ماه دسامبر عراق را ترك كند، از اكتبر 2006 در عراق حضور داشته است.
سرهنگ دانلي اضافه كرد: به رغم كاهش يك تيپ از نيروهاي آمريكايي، شمار كل نيروهاي آمريكايي در شمال عراق تقريبا ثابت خواهد ماند كه علت آن هم واحدي است كه از تگزاس خواهد رسيد كه شمار نيروهاي آن بيشتر است.
هنوز مشخص نيست كاهش ديگر نيروها به چه صورتي انجام خواهد شد، اما بنا بر طرحي كه ژنرال «ديويد پتريوس» ارايه داده، قرار است تا جولاي 2008 اين كار به پايان برسد.