خرید شال ارسال پرونده اكبر گنجي به دادگاه انقلاب

پرونده اكبر گنجي در رابطه با انتشار كتاب «مجمع‌الجزاير زندان‌گونه» با صدور قرار عدم صلاحيت از سوي شعبه‌ 1083 دادگاه عمومي، براي رسيدگي به دادگاه انقلاب ارسال شد.
به گزارش ايسنا، با شكايت مدعي‌العموم پرونده‌اي براي اكبر گنجي نويسنده كتاب «مجمع‌الجزاير زندان‌گونه»، مديركل سابق اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ناشر كتاب به اتهام تبليغ عليه نظام تشكيل شده بود كه براي رسيدگي به شعبه‌ 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان ارسال شد.
در اين پرونده، اتهامات توهين و نشر اكاذيب نيز به گنجي تفهيم شده كه نسبت به اتهامات مذكور از سوي شعبه‌ 1083 دادگاه عمومي قرار موقوفي تعقيب صادر شد.
همچنين قاضي حسينيان، رسيدگي به اتهام تبليغ عليه نظام را در اين پرونده در صلاحيت شعبه متبوعش ندانست و با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال كرد.