خرید شال اروپا: تركيه خويشتنداري كند

«خوزه مانوئل باروسو»، رئيس كميسيون اروپا، روز چهارشنبه از تركيه خواست از حمله نظامي به شمال عراق بر ضد شورشيان كرد مستقر در آنجا چشم پوشي كند و درصدد يافتن راه‌حلي از طريق گفت‌وگو باشد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از ليسبون، باروسو پس از مراسم امضا سند راهبردي ملي پرتغال گفت: اتحاديه اروپا از مقام‌هاي تركيه مي‌خواهد در جستجوي راه‌حلي بر اساس گفت‌وگو و در چهارچوب قوانين بين‌المللي باشد و از وخيم‌تر كردن اوضاع در اين منطقه آشوب‌زده، بپرهيزد.
مجلس تركيه روز چهارشنبه به دولت اجازه داد تا در صورت لزوم برضد شبه نظاميان حزب كارگران كردستان عراق (پ.ك.ك) در شمال عراق وارد عمل شود.