خرید شال كاخ سفيد: اظهارات بوش فقط لفاظي بود

كاخ سفيد اظهارات بي‌اساس بوش مبني بر اينكه ايراني هسته‌يي مي‌تواند منجر به راه افتادن جنگ جهاني سوم شود را فقط يك لفاظي خواند.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري آسوشيتدپرس با اشاره به اين مطلب به نقل از دانا پرينو، سخنگوي كاخ سفيد نوشت: رييس جمهور هيچ گونه طرح جنگ را نمي‌داد و هيچگونه بيانيه‌اي را اعلام نكرد. او به يك نكته اشاره كرد و آن اينكه ما و جامعه‌ي بين‌المللي باور نداريم كه ايران بايد سلاح هسته‌يي را دنبال كند.
وي افزود: اگر ايران به سلاح هسته‌يي دست يابد، به بروز موقعيتي بسيار خطرناك و بالقوه خطرناك منجر مي‌شود و احتمالا به سناريوي منتهي مي‌شود كه شما جنگ جهاني سوم را خواهيد ديد. اما وي از آن به عنوان نكته‌اي براي لفاظي و نه يك اعلاميه استفاده كرد.
جورج بوش، رييس جمهور آمريكا روز چهارشنبه در كنفرانسي خبري گفت: به مردم گفته‌ام كه اگر تمايل داريد از جنگ جهاني سوم جلوگيري كنيد، بايد به جلوگيري از دستيابي ايران به دانش لازم براي ساخت سلاح هسته‌يي تمايل داشته باشيد.
ايران اظهارات بوش را محكوم كرد و سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي تهران اعلام كرد: اين نوع سياست صلح و ثبات در سطح بين‌المللي را تخريب مي‌كند و مانع براي صلح است.
وي اظهار كرد كه بوش به لفاظي جنگ طلبانه متوسل مي‌شود تا متوجه افكار عمومي آمريكا را از شكست‌هاي كاخ سفيد در مسايل بين‌المللي نظير عراق و افغانستان منحرف كند.