خرید شال نوه امام: نظاميان نبايد بازيچه‌ دست شوند

نوه بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي ايران گفت: اگر نيروهاي نظامي بخواهند براي هميشه با دل‌هاي مردم پيوند برقرار كنند، بايد سعي كنند خود را درگير و روبه‌روي هيچ قشري از مردم قرار ندهند و با همه مثل پدر رفتار كنند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدحسن خميني طي سخناني در جمع روحانيون عقيدتي سياسي ارتش در حرم مطهر امام خميني(ره) اظهار كرد: در آغازين روزهاي انقلاب و دفاع مقدس ارتش همراه نيروهاي مردم در مقابل دشمن ايستاد و مقاومت كرد. مي‌توان گفت يكي از بزرگترين عوامل متفاوت بودن ارتش جمهوري اسلامي ايران داشتن ريشه‌ مردمي و ديني است. قطعا حضور شما روحانيون در محيط‌هاي نظامي هم ايجاد كننده پيوندي است كه اگر وجود نداشته باشد حكومت مانند حكومت رضا شاه سقوط مي‌كند.
فرزند يادگار امام گفت: يك ملت ارتش را تنها براي روز رژه نمي‌خواهد بلكه ارتش درفشي است براي فرو كردن در چشم دشمن.
وي افزود: نيروهاي نظامي نبايد بازيچه‌ دست سياستمداران شوند؛ زيرا ورود آن‌ها به اين عرصه باعث مي‌شود كه آن‌ها مردم را از دست بدهند، تاكيد امام(ره) براي عدم ورود نظاميان به عرصه‌ سياسي نيز شايد به همين دليل بود.
نوه امام خميني(ره) اظهار كرد: وطن و خاك به ذات اصالت ندارد، بلكه مرز، جامعه اسلامي و حكومت اسلامي بودن است كه ارزش مضاعف به اين خاك مي‌دهد. به همين دليل اگر ارتش و ارتشي در دل با دين پيوند داشته باشند، ايستادگي آن‌ها چندبرابر خواهد شد.