خرید شال 6 انيميشن ايراني در موزه لوور

شش انيميشن ايراني نيز در روزهاي 26 مهر و 9 آبان در اين موزه به نمايش درمي‌آيد.به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، همزمان با برپايي نمايشگاه «آواز دنيا» در موزهء لوور كه هنر دورهء صفوي ايران را عرضه كرده است، شش انيميشن ايراني نيز در روزهاي 26 مهر و 9 آبان در اين موزه به نمايش درمي‌آيد.
كميتهء انتخاب فيلم‌هاي اين موزه با گزينش سه فيلم ايراني «بازگشت به خانه» اثر بهزاد فراهت، «همنشين» اثر علي اصغرزاده و «بهادر» اثر عبدالله عليمراد مقدمات نمايش آن‌ها را در 26 مهرماه بر پردهء سالن 450 نفري موزه فراهم آورده است.
9 آبان نيز، فيلم «حكايت شيرين» اثر محمدرضا عابدي و دو اثر «سپيد بالان» و «كوه جواهر» ساختهء عبدالله عليمراد، براي كودكان شش سال به بالا و ديگر بازديدكنندگان اين موزهء بزرگ فرانسه، نمايش داده مي‌شود.
نمايشگاه آواز دنيا، 9 مهر با حضور وزير فرهنگ فرانسه و قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در موزهء لوور افتتاح شد. آثار ارايه شده در اين نمايشگاه شامل نقاشي، خط، ظروف برنجي و سفالي، پارچه، اسلحه، زره و كتاب‌هايي نفيسي از عهد صفوي است كه از موزه‌هاي بزرگ دنيا چون موزهء ملي ايران، موزهء لوور و موزهء متروپوليتن جمع‌آوري شده است. اين نمايشگاه تا اواسط دي ماه ادامه دارد.