خرید شال ابوطالب: فيلترينگ رسانه‌ها قابل دفاع نيست

موضع برخورد با رسانه‌ها، بستن و فيلترينگ سايت‌ها و رسانه‌ها، تصويب آيين‌نامه خبرگزاري‌هاي غيردولتي، نوع برخورد با سينما، چاپ و نشر و مجوز انتشار، هيچ‌كدام قابل دفاع نيست…به هيأت رييسه مجلس نمره‌اي كم‌تر از 3 مي‌دهم كه آن هم به خاطر وجود چند شخصيت در هيات رييسه است.
به گزارش ايسنا، نايب رييس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس شوراي اسلامي به طرح آخرين ديدگاههاي خود درباره مسايل سياسي روز پرداخت. سعيد ابوطالب ـ نماينده‌ اصولگراي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت:« به طور معمول در شهرستان‌ها، مردم عملكرد مجلس را در عملكرد نماينده خودشان مي‌بينند اما در شهرهاي بزرگ عملكرد مجلس را در عملكرد تعدادي از نمايندگان ديده و مجلس چند صدا، منتقد و فعال را مي‌پسندند.» وي با بيان اين كه نمايندگان مجلس دو طيف مختلف دارند، افزود:« طيفي كه در همه حوزه‌ها كار نمايندگي مردم را بر عهده دارند و طيفي كه احزاب سياسي و يا كانون‌هاي ثروت و قدرت را نمايندگي مي‌كنند.» به عقيده ابوطالب، اقليتي از نمايندگان «وكيل‌الدوله» هستند و اين درحالي است كه تعريف قانون اساسي و انقلاب از مجلس اين نيست؛ شأن مجلس نقد و تحديد قدرت است. نماينده‌ مردم تهران در مجلس با بيان اين‌كه امام (ره)، به همين خاطر مدرس را براي مجلس مثال مي‌زنند، تصريح كرد:« شاخصه مدرس تحديد قدرت بود و او حرف ملت را مي‌زده است. هم‌چنين از سخنان رهبر معظم انقلاب كه مي‌گويند: نماينده بايد شجاع، غيروابسته، مردمي و دور از زد و بند باشد؛ همين موضوع را مي‌فهميم، اما برخي از نماينده‌ها چه در مجلس ششم و چه در مجلس هفتم واجد اين شرايط نبودند.» ابوطالب با بيان اين مطلب كه در مجموع، عملكرد مجلس هفتم فراز و فرودهاي زيادي داشت، اظهار كرد: « شكل‌گيري مجلس هفتم در فضايي بود كه يك پيروزي براي انقلاب به شمار مي‌رود؛ زيرا انتظاري كه مردم، قانون اساسي و انقلاب از مجلس داشتند در كليت مجلس ششم محقق نشد؛ هر چند اين مجلس عملكردهاي خيلي خوبي هم داشت و رييس مجلس ششم توانست مجلس را از بحران‌ها و چالش‌هايي عبور دهد.» نايب رييس جريان اصولگرايان مستقل با بيان اين‌كه مجلس هفتم در شرايطي خاص و در سنگلاخ شكل گرفت، افزود: « اين مجلس با آرمان‌ها و اميدهاي مردم ايجاد شد و در يك سال اول نيز خوب بود و مجلس سعي كرد تا حتي در تعاملش با دولت اصلاحات كه از نظر جنس سياسي متفاوت بودند، تعامل خوبي داشته باشد؛ به اين معني كه هم در جايگاه مجلس ايستاد و هم در تقابل و تنازع با دولت اصلاحات قرار نگرفت كه اين قابل ستايش است.» ابوطالب ابرازعقيده كرد:« پس از انتخابات رياست جمهوري وضع مجلس متفاوت شد؛ البته چند ماهي مجلس در موضع قانوني‌اش ايستاد و در دادن رأي اعتماد به وزيران كاري را كرد كه بايد بكند و خيلي كم تحت تأثير قرار گرفت.» او با اشاره به اين‌كه كانون قدرتي وجود داشت كه قبل از انتخابات مجلس هفتم جريان‌سازي كرده بود، ابراز عقيده كرد:« آن‌ها در مجلس اكثريت هم داشتند و هرچند پس از انتخابات رياست جمهوري كانديداي خودشان رييس‌جمهور نشد،اما با هر استنباط و تحليلي به سمت دولت رفتند و مجلس در مقابل دولت تضعيف شد و به جايي رسيد كه مجلس حتي وظايف ابتدايي و قانوني خودش را انجام نمي‌دهد.» نماينده مردم تهران در مجلس توضيح داد:« به عنوان مثال آيين‌نامه‌اي در هيأت دولت تصويب مي‌شود و بايد به مجلس بيايد تا مجلس نظرش را اعلام كند، اما هيچ خبري نمي‌شود و مسايلي از اين دست.» اين نماينده اصولگراي مجلس معتقد است كه برخي از اعضاي هيأت رييسه با تمام درخشش در سال نخست مجلس هفتم، آرام آرام تبديل شدند به مجيزگو و براي اين‌كار حتي از آيين‌نامه تخطي كردند. نايب رييس جريان اصولگرايان مستقل با تأكيد بر اين‌كه تغيير آيين‌نامه نياز به دو سوم آراي نمايندگان دارد، اظهار عقيده كرد:« هيأت رييسه خلاف آيين‌نامه عمل مي‌كند و براي اين‌كه توجيهي داشته باشد از نماينده‌ها امضاء مي‌گيرند كه از اين پس نماينده‌ها در اين حوزه‌ها به هيأت رييسه تذكر بدهند و در اين حوزه تذكر ندهند؛ كه اين با روح آيين‌نامه مخالف است و هر قدر هم امضاء جمع شود حجت قانوني ندارد. در اين بخش تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه گاه در چارچوب آيين‌نامه داخلي نيست و موجب خدشه در شان و جايگاه مجلس مي‌شود.» او به اين موضوع نيز اشاره كرد كه حفظ شأن و جايگاه قانوني مجلس جزء وظايف اوليه و ذاتي هيأت رييسه است كه در ماده 123 آيين‌نامه داخلي آمده است و افزود:« وقتي طرحي تصويب شد،‌ هيأت رييسه چه مخالف و چه موافق آن باشد وظيفه دارد از آن دفاع كند؛ اما هم‌اكنون اينگونه نيست.» ابوطالب به مصوبه مجلس مبني بر سهميه‌بندي بنزين اشاره كرد و گفت:« مصوبه مجلس سه بخش دارد كه “سهميه‌بندي بنزين” “مشخص شدن قيمت آزاد بنزين” و “ارائه بنزين با قيمت آزاد به خودروهاي دولتي” بود كه دولت تنها بخش اول آن را اجرا كرد. در آن زمان نايب‌رييس اول مجلس در يك برنامه تلويزيوني قيمتي حدود 500 تومان را براي قيمت بنزين آزاد مطرح كرد و وزير كشور نيز قيمتي كمي بيش از 600 تومان را اعلام كرد؛ اما همان عضو هيات رييسه هفته بعد روبروي طرح استفساريه نمايندگان مجلس ايستاد و گفت كه دولت هر كاري كرده درست است و بنزين به قيمت آزاد هم لازم نيست و مصوبه مجلس ابهام دارد.» نايب رييس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس تصريح كرد:« برخي حواسشان نيست كه نماينده مردم هستند و دولت سخنگو، تريبون و روزنامه دارد تا از خودش دفاع كند.» ابوطالب ابرازعقيده كرد:« گاهي هم ملاحظات ديگري در ميان است و هيأت رييسه دقيقا روبروي مجلس مي‌ايستد؛ در حالي‌كه هيأت رييسه قسم ياد كرده‌اند كه كاملا بي‌طرف باشند و وظيفه‌شان دفاع از شأن و جايگاه قانوني مجلس است؛ نه شأن و منزلت يك جاي ديگر.» وي در ادامه با ذكر مثالي ديگر و با اشاره به تذكر يكي از نمايندگان درباره تأخير پروازها، افزود:« رييس مجلس شروع مي‌كند به دفاع از دولت و توجيه كردن اين تأخيرها، در حالي‌كه ايشان سخنگوي دولت نيست و نبايد تذكر نماينده را جواب دهد.» ابوطالب گفت:« اين‌كه وقتي يك نماينده مي‌خواهد طرحي بياورد يا سوالي بپرسد،افرادي را بفرستند كه نماينده را به هر نحو ممكن منصرف كند در هيچ مجلسي رسم نبوده است.» وي مدعي شد:« اما در اين هيأت رييسه نه تنها حقوق اقليت بلكه حقوق اكثريت مجلس لحاظ نمي‌شود؛ وقتي با يك طرح مخالف هستند، به طور رسمي ابراز مخالفت مي‌كنند و طوري عمل مي‌كنند كه نظر خودشان اعمال شود كه اين‌ها باعث كاهش اعتبار مجلس است.» نماينده مردم تهران در مجلس مدعي شد:« درباره سوال نمايندگان يا طرح‌هاي تحقيق و تفحص اگر هيأت رييسه با آن موافق نباشد با سازوكارهاي خود هفته‌ها اعلام وصول را به تاخير مي‌اندازند.» ابوطالب تصريح كرد:« هيأت رييسه در دو سال گذشته نمايندگان را به سمتي برد كه حرف‌هايشان را در رسانه‌ها مي‌زنند زيرا نمايندگان نمي‌توانند در چارچوب وظايف قانوني‌شان و از مسوولان اجرايي پرسش كنند.» او ارائه نشدن تفريغ بودجه كه بودجه سال بعد بايد با نگاه به آن تنظيم شود را از سوء‌مديريت‌هاي ديگري عنوان كرد كه شأن مجلس را پايين مي‌آورد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بر دفاع مجلس از خود و منافع ملي تأكيد كرد و گفت:« مجلس نبايد در تقابل با دولت باشد اما در مقام نقد بوده و وظيفه مجلس نظارت است. همانطور كه وظيفه رسانه‌ها، نقد است.» ابوطالب افزود:« چه كسي مي‌پذيرد كه ما نقد نكنيم؟ من آمده‌ام در مجلس تا نقد كنم و وظيفه اصلي نماينده‌ها پس از قانون‌گذاري نظارت است و نظارت‌ شأن قانوني نماينده است.» ابوطالب در عين‌حال خاطرنشان كرد كه اين نقدها را بايد در كنار همه ارزش‌هاي مجلس هم ببينيم و گفت:« اتفاقات جديدي در مجلس در حال شكل گرفتن است و پس از تعطيلات تابستاني تغييراتي را مي‌بينيم به طوري‌كه تعداد زيادي از نمايندگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه مجلس بايد، جاي خودش بايستد.» وي در ادامه تاكيد كرد كه اين‌طور نيست كه اين تغيير رفتار نمايندگان به دليل نزديك شدن به انتخابات مجلس هشتم و تلاش آن‌ها براي جلب نظر افكار عمومي باشد،چراكه اگر چنين بود نماينده‌ها بايد به سمت دولت مي‌رفتند، كه قدرت،‌ امكانات، افكار عمومي و رسانه‌ها در شهرستان‌ها را در دست دارد. او ادامه داد:« ما هم‌اكنون دولتي فعال و پرقدرت داريم كه دستش بلند است و اگر بگوييم مردم منتقد شده‌اند، پس نمايندگان نيز منتقد شده‌اند درست است؛ اما اين‌كه بگوييم چون نزديك انتخابات مي‌شويم نمايندگان با دولت مخالفت مي‌كنند قابل قبول نيست؛ چراكه عقل سياسي حكم مي‌كند اگر نماينده‌ها مي‌خواهند براي دوره بعدي مجلس شانس داشته باشند، از سوي دولت كه عمرش از مجلس بيش‌تر است حمايت شوند.» نماينده مردم تهران در مجلس افزود:« در برخورد با برخي لوايح دولت مي‌بينيم كه مجلس آرام آرام به جايگاه خودش برمي‌گردد.» ابوطالب به شكل‌گيري فراكسيون‌هاي مختلف و جدا شدن آن‌ها از اكثريت مجلس نيز اشاره كرد و گفت:« فكر مي‌كنم كه مجلس دارد سر جاي خودش برمي‌گردد و اميدوارم كه مجلس واقعا توده‌هاي مردم را نمايندگي كند.» او تأكيد كرد:« مجلس ضعيف نه به نفع دولت، نه به نفع مجلس و نه به نفع حاكميت است و نه به سود مردم و مجلسي كه حرف مردم را نمي‌زند، مجلس نيست.» نماينده مردم تهران در مجلس اظهار كرد:« مجلس هفتم در لحاظ كردن منافع كلان كشور به مراتب از مجلس ششم بهتر عمل كرد و از سوي ديگر نماينده‌هاي مستقل و آزاده كه حرفشان را مي‌زنند در مجلس هفتم بسيارند.» ابوطالب در پاسخ به اين پرسش كه با اين همه انتقاد شما از هيات رييسه، چرا همين هيأت رييسه براي چهارمين سال متوالي از سوي نمايندگان مجلس انتخاب شده‌اند؟ اظهار كرد:« انتخابات هيأت رييسه تحت تأثير مؤلفه‌هاي ديگري است كه مايل نيستم آن را باز كنم.» وي مدعي شد:« هيأت رييسه مجلس هفتم را عده‌اي پيش از انتخابات بين خودشان تقسيم كرده بودند و روي اين تقسيم‌بندي ماندند به طوري‌كه يكي از دلايل تغيير نكردن هيأت رييسه اين بود كه آن‌هايي كه قدرت را در مجلس با هم تقسيم كرده بودند روي عهدشان ماندند.» وي اظهار كرد كه به هيأت رييسه مجلس نمره‌اي كم‌تر از 3 مي‌دهد كه آن هم به خاطر وجود چند شخصيت در هيات رييسه است. اين عضو اصولگراي كميسيون فرهنگي مجلس، اولويت مجلس هشتم را چالش‌هاي بين‌المللي و هم‌چنين تنظيم مناسباتش با دولت عنوان كرد و گفت:« مجلس هشتم در يك نقطه اساسي و مهمي سكان قانون‌گذاري كشور را به دست مي‌گيرد چراكه يك سري وعده‌هاي متراكم دولت به مجلس هشتم منتقل مي‌شود و از طرف ديگر وضعيت سياست خارجي نيز يكي از چالش‌هاي اصلي آن خواهد بود.» وي تأكيد كرد:« مجلس هشتم مجلس مهم و حساسي است چراكه بسياري از موضوعات بين‌المللي، حل نشده و بعيد است تا پايان اين دوره مجلس حل شود كه موضوع هسته‌يي يكي از اين موضوعات است.» ابوطالب خاطرنشان كرد:« شكل‌گيري ناتوي فرهنگي عليه ما، آثار برخي تحريم‌ها، اثرات برخوردهاي متفاوت انبساطي و انقباضي در مورد بودجه و آثار بيماري هلندي در زمان مجلس هشتم بروز مي‌كند؛ ضمن اين‌كه وضعيتي كه در انسداد و برخورد با رسانه‌ها ايجاد شده مطالبات مردم را به جاهاي ديگري هدايت مي‌كند.» وي با بيان اين عقيده كه در مجلس هشتم اقليت‌ و اكثريت‌ معني پيدا نمي‌كنند، گفت:« به نظر مي‌رسد كاركرد بازيگران و احزاب سياسي در مجلس هشتم كاهش پيدا مي‌كند به طوري‌كه در انتخابات شوراي شهر نيز مردم نشان دادند كه به نظر بازيگران، مانكن‌ها و فسيل‌هاي سياسي اهميت نمي‌دهند. مجلس هشتم مجلس مستقلي خواهد بود.» نماينده مردم تهران در مجلس گفت:« در مجلس هشتم افرادي حضور پيدا مي‌كنند كه مطالبات توده مردم را نمايندگي مي‌كنند.» نايب رييس جريان اصولگرايان مستقل درباره شعارهاي انتخاباتي، رييس جمهور و حمايت‌هايي كه از او به عمل آمد،‌ گفت:« شعارهايي كه احمدي‌نژاد مي‌داد و پيام‌هاي انتخاباتي او قابل دفاع است و هنوز هم معتقدم كه آن شعارها، شعارهاي انقلاب بوده و ارزشمند است.» وي با تأكيد براين‌كه اگر هر كس ديگري اين شعارها را بدهد بازهم پشت سر او مي‌ايستم، ابراز عقيده كرد:« اما وقتي اين تبديل شد به عمل، استراتژي و برنامه، ‌هر روز معلوم شد كه خبري از تحقق چنين شعارهايي نيست و اين در انتخاب بيش‌تر اعضاي دولت خود را نشان داد.» ابوطالب افزود:« آن شعارها قابل دفاع است و ما منتقد عملكرد دولتيم، نه شخص رييس‌جمهور؛ عملكرد دولت در رابطه با رسانه‌ها، تشويق چيزهايي كه توده مردم مي‌پسندند به جاي متوجه كردن ذهن مردم به مسائل مهم‌تر، ديدن مسائل مهم در ذيل مسائل دم‌دستي و. . . اشتباه در عملكرد است.» اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود:« در حوزه فرهنگ پنج، شش صدا از دولت شنيده مي‌شود؛ رييس‌جمهور در مورد رسانه و فرهنگ يك چيز مي‌گويد؛ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يك چيز ديگر و معاون و مشاوران رييس‌جمهور نيز يك چيز ديگر و دليلش اين است كه دولت در حوزه فرهنگ استراتژي،‌ برنامه و ايده‌اي ندارد.» وي ابراز عقيده كرد:« موضع برخورد با رسانه‌ها، بستن و فيلترينگ سايت‌ها و رسانه‌ها، تصويب آيين‌نامه خبرگزاري‌هاي غيردولتي، نوع برخورد با سينما، چاپ و نشر و مجوز انتشار، هيچ‌كدام قابل دفاع نيست.» ابوطالب به فيلتر شدن سايت بازتاب اشاره كرد و گفت:« در كميسيون از وزير پرسيدم كه شما چرا اين سايت را فيلتر كرده‌ايد ولي فلان سايت منتسب به دولت را كه بيش‌ترين توهين‌ها و اهانت‌ها را به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي مي‌كند، نمي‌بنديد، ولي ايشان پاسخ قانع‌كننده‌اي ندادند.» وي با تأكيد بر اين‌كه اگر انتقاد نكنيم به مردم خيانت كرده‌ايم، گفت:« مگر مي‌شود از قانون اساسي و قوانين موضوعه مجلس تخلف شود و ما نگوييم؟ به طور طبيعي خوششان نمي‌آيد و تاوانش را ما بايد بپردازيم.» اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ابراز عقيده كرد:« دولت در عرصه فرهنگي نه استراتژي دارد، نه برنامه و نه عملكرد قابل دفاع كه اين به طور مشخص به دستگاه‌هاي فرهنگي برمي‌گردد. با اين‌كه ذات انقلاب اسلامي فرهنگي بوده است اما نه در برنامه‌هاي توسعه، نه در بودجه‌هاي سالانه و نه در انتصاب‌هاي دستگاه‌هاي ارشد اين اولويت ديده نمي‌شود.» اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس با انتقاد از عملكرد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي،‌ ابراز عقيده كرد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همه كاري مي‌كند به غير از دفاع از حوزه فرهنگ. ابوطالب در رابطه با شكل‌گيري جريان اصولگرايان مستقل و دلايل به وجود آمدنش، به خبرنگار ايسنا گفت:« اوايل سال 85 وقتي در عملكرد هيأت رييسه مجلس انحراف ديديم با افرادي هم‌چون دكترسبحاني، دكتر افروغ، دكتر خوش‌چهره، دكتر محمود محمدي، حجت‌الاسلام‌ رباني، آيت‌اله مدني، آقاي ميرزايي، آقاي‌ نيرومند، شخص من و يكي، دو نفر ديگر به سمت تشكيل جريان اصولگرايان مستقل رفتيم.» وي افزود:« پس از مدتي اتفاقات ديگري هم افتاد و انحراف‌ها تبديل شد به حمايت غيرقانوني از برخي عملكردها؛ همه ما بايد از دولت به عنوان يك قوه اصلي نظام حمايت كنيم اما همه موظفيم تا عملكرد اشتباه را نقد كنيم.» نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد:« ما ادعاي تشكيل فراكسيون نداريم و بخشي از نمايندگان اصولگرا هستيم كه شاخه‌اي مستقل ايجاد كرده و مي‌خواهيم كار علمي، كارشناسي، دقيق و قانوني انجام دهيم.» ابوطالب درباره ارائه فهرست انتخاباتي براي انتخابات آتي مجلس از سوي اصولگرايان مستقل، گفت:« با نزديك شدن انتخابات انتظار ارائه فهرست جداگانه ايجاد شده و در جلسه‌ سه هفته پيش شوراي مركزي تصميم بر آن شد كه فهرست داده شود و اين فهرست مستقل و هم‌چنين كلي و سراسري است.» وي افزود:« ممكن است فهرست انتخاباتي اصولگرايان مستقل با ديگر اصولگرايان و كانديداهاي اصلاح‌طلب نيز هم‌پوشاني داشته باشد كه البته به معناي ائتلاف و معامله نيست و بر اساس ملاك‌هايي كه 16 مؤلفه دارد كانديداهايمان را انتخاب مي‌كنيم.» نايب رييس جريان اصولگرايان مستقل درباره اين‌ اظهار نظر يكي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان مجلس كه گفته بود “اصولگرايان مستقل فهرست مستقلي براي انتخابات ارائه نمي‌دهد”، اظهار كرد:« ايشان آرزويش را گفته و دوست داشته كه مستقل‌ها فهرست ندهند.» ابوطالب ادامه داد:« طبيعي است كه آن‌ها دوست ندارند كس ديگري فهرست بدهد. آن‌ها وقتي مي‌بينند جريان اصولگرايي دچار ريزش شده است يك مقدار چتر را باز كرده‌اند تا سعي كنند همه جريان‌هاي اصولگرايي را جذب كنند؛ اما چون در اين موضوع صداقت نيست و به اين دليل است كه دارند جايگاه را از دست مي‌دهند، اعتبار ندارد.» وي ارائه فهرست از جانب اصولگرايان مستقل را براي دفاع از اصولگرايان دانست و گفت:« عملكرد اين آقايان تحت عنوان اصولگرايان قابل دفاع نبوده و خيلي‌هايش اصولگرايانه نيست و با بيانات مقام معظم رهبري و منشور اصولگرايي جمع نمي‌شود.» نماينده مردم تهران در مجلس افزود:« وقتي آن‌ها ما را به جبهه متحد اصولگرايي دعوت نكردند ما براي اين‌كه از وجهه اصولگرايي خودمان دفاع كنيم، مجبور شديم فهرست بدهيم و به طور قطع با اين جبهه كه دور هم جمع شده‌اند جمع نخواهيم شد.» به اعتقاد ابوطالب 10 تا 12 حزب كه خيلي‌هايشان همه شوراي مركزي‌شان چند نفر بيشتر نيستند، دور هم جمع شده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند جبهه متحد اصولگرايي. ابوطالب با اشاره به اضلاع جبهه متحد اصولگرايي، اظهار كرد:« فكر نمي‌كنم كه جمع شدن آبروي اصولگرايان تحول‌خواه، تشكيلات مؤتلفه و حمايت دولت بتواند موثر باشد. وقتي اين سه گروه با هم مي‌نشينند اين به معناي ائتلاف نيست؛ به معني تسهيم قدرت است هرچند كه تازه اين حرف براي زماني است كه آن‌ها مي‌برند و به نظر مي‌رسد كه براي تقسيم كردن غنيمت‌هاي خيالي‌شان خيلي زود است.» به عقيده ابوطالب، عمر جريان اصولگرايي مثل دوم خرداد مي‌توانست 7 سال باشد؛ اما با اين عملكرد‌ها عمر جريان اصولگرايي به دو سال كاهش يافته است. او اظهار كرد:« مي‌شود آرمانگرا بود و آرزوها را به زبان آورد اما حتي پيشكسوتان اصولگرايي نيز تذكر داده‌اند و كارشناسان مسائل سياسي پيش‌بيني كرده‌اند كه وضع براي جبهه اصولگرايي خوب نيست.» وي با بيان اين‌كه بايد براي جريان اصولگرايي فكري شود، اظهار عقيده كرد:« فكر مي‌كنيم، اين فكر همان تشكيل جريان اصولگرايان مستقل است و ما مي‌خواهيم اصولگرايي را از آلودگي به بازي‌هاي سياسي، بازيگرداني‌ها، تعاملات و ارتباطات با كانون‌هاي ثروت و قدرت جدا كنيم و اين ما نيستيم كه از جريان اصولگرايي انشعاب كرده‌ايم بلكه عده‌اي ديگرند كه به غلط اسم خود را اصولگرا گذاشته‌اند.» ابوطالب با تأكيد بر اين‌كه اعضاي جبهه متحد اصولگرايي با اصولگرايان مستقل رايزني نكرده‌اند با اين استنباط كه آن‌ها را اصولگرا نمي‌دانستند، اظهار كرد: « خيلي از جريان‌هاي ديگر اصولگرا را مي‌شناسيم كه با آن‌ها هم رايزني نشده و اين‌كه جبهه متحد اصولگرايي با همه جريان‌ها رايزني صورت گرفته ادعايي واهي است.