خرید شال احتمال ارائه لیست مستقل زنان اصلاح طلب

عضو مجمع زنان اصلاح طلب اعلام کرد درصورتی که این مجمع در خصوص سهمیه زنان در لیست انتخاباتی با ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به توافق نرسد، احتمالا درانتخابات مجلس هشتم لیست مستقل ارائه خواهد کرد.
فاطمه راکعی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مجمع زنان اصلاح طلب و جمعیت زنان مسلمان نواندیش بنای خود را بر ائتلاف با ستاد اصلاح طلبان گذاشته است ، گفت: اگر با ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در مورد لحاظ سهمیه زنان در لیست نهایی این ستاد به توافق و ائتلاف نرسیم، ممکن است لیست مستقلیارائه کنیم.
وی تاکید کرد : مجمع زنان اصلاح طلب خواستار لحاظ سهمیه 30 درصدی خود در لیست نهایی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان است .
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ادامه از برگزاری اولین مجمع عمومی اینجمعیت در روز 21 آبان خبر داد و گفت: این مجمع عمومیبعدازظهردوشنبه، 21 آبان در خانه احزاب برگزار می شود و از تمامی اعضا نیز برای حضور در این مجمع دعوت کرده ایم.
راکعی افزود: این مجمع عمومی با موضوع انتخاب اعضای شورای مرکزی و هیئت بازرسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش و اصلاح اساسنامه این جمعیتبرگزار می شود.