خرید شال احمدي‌نژاد به ارمنستان سفر می‌کند

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ارمنستان روز جمعه به خبرگزاری «نووستی ـ ارمنستان» اطلاع داد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه 22 اکتبر به ارمنستان سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری «نووستی»، در چهارچوب این سفر قرار است که رئیس‌جمهور ایران با «روبرت کوچاریان»، همتای ارمنی خویش، دیدار کند و در جریان آن، دورنمای توسعه همکاری‌های دوجانبه و اجرای طرح‌های مشترک بررسی خواهد شد.
احمدی‌نژاد همچنین از دانشگاه دولتی ایروان بازدید کرده و با اساتید و دانشجویان این دانشگاه دیدار خواهد نمود.