خرید شال سولانا: با نماينده‌ ايران ديدار مي‌كنم

خبرگزاري فرانسه به نقل از سخنگوي «خاوير سولانا» گزارش داد: به رغم استعفاي علي لاريجاني، مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي ايران، نشست پيش‌بيني‌شده ميان سولانا و نماينده ايران كه قرار بود روز سه‌شنبه در رم برگزار شود، به قوت خود باقي است.
به گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه به نقل از «كريستين گالاش»، سخنگوي خاوير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا گزارش داد: سولانا همان طور كه برنامه‌ريزي شده بود به رم سفر خواهد كرد.
وي از هر گونه اظهار نظر درباره استعفاي لاريجاني و سعيد جليلي، معاون وزير امور خارجه ايران كه جانشين وي شده است، خودداري كرد.