خرید شال لاريجاني و جليلي با سولانا ديدار مي‌كنند

سيد محمد علي حسينيصبح امروز با اشاره به اينكه استعفاي علي لاريجاني مورد موافقت رياست جمهور قرار گرفت تصريح كرد: سياست‌ها و راهبردها و اهداف هسته‌يي ايران تغيير ناپذير است. به گزارش ايسنا، سيد محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجه كشورمان صبح امروز در نشست هفتگي خود در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي با اشاره به اينكه استعفاي علي لاريجاني، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي كشورمان مورد موافقت رياست جمهور قرار گرفت افزود: همبستگي كامل ميان مسوولين كشورمان در راستاي اهداف مسالمت آميز هسته‌يي كشور وجود دارد و آن را با قدرت دنبال مي‌كنند.
حسيني با بيان اينكه انتصاب سعيد جليلي، معاون وزير خارجه كشورمان به جاي لاريجاني قطعي است اعلام كرد: مذاكرات با خاوير سولانا روز سه‌شنبه برگزار مي‌شود و علاوه بر حضور آقاي جليلي، لاريجاني نيز به عنوان نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي بنا به تاكيد رهبري و شخص رياست جمهوري در اين مذاكرات حضور دارند.