خرید شال منابع از وخامت حال حسني مبارك خبر دادند

منابع اطلاعاتي غرب از وخامت حال مبارك و احتمال حضور پر رنگ‌تر فرزند وي در عرصه سياسي خبر دادند.
به گزارش ايسنا، روزنامه‌ي وُرلد تريبيون – چاپ آمريكا – به نقل از منابع اطلاعاتي غربي نوشت كه وضعيت جسمي حسني مبارك رييس جمهور مصر وخيم شده و وي به همين دليل سفرش به عربستان سعودي را لغو كرده است.
اين روزنامه‌ تاكيد كرد: مبارك در تماس تلفني با ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان بدون اشاره به دليل لغو سفرش اين موضوع را به وي ابلاغ كرده است.
اين منابع غربي تاكيد كردند كه بيماري مبارك خطرناك نيست، اما وي به دليل شدت ضعف و ناتواني نمي‌تواند حضور فعالي در عرصه سياسي داشته باشد.
روزنامه وُرلد تريبيون به نقل از منبع غربي ديگري اعلام كرد: مبارك بيش از پيش نسبت به وضعيت جسمي‌اش نااميد شده و لذا سعي دارد طي هفته‌هاي آينده حضور جمال مبارك فرزندش را در عرصه سياسي به ويژه از طريق رسانه‌ها پررنگ‌تر كند.
اين روزنامه آمريكايي هم چنين نوشت: وضعيت نامناسب جسمي مبارك موجب شده كه تلاش‌ها براي جانشيني فرزندش سرعت يابد و جمال به همين دليل مسووليت حساس ديپلماسي مصر با اروپا و آمريكا را به نمايندگي از سوي پدرش بر عهده گرفته است.
رييس جمهور مصر كه حضور فعال و گسترده‌اي در عرصه‌هاي سياسي منطقه‌يي و بين‌المللي داشت و سفرهاي متعددي را به كشورهاي منطقه و جهان براي حل مشكلات منطقه رايزني مي‌كرد، اخيرا تنها توانسته تعدادي از مسوولان خارجي را كه از مصر ديدار كرده‌اند از جمله كاندوليزا رايس وزير امور خارجه‌ مصر به حضور بپذيرد.