خرید شال نگراني آيت‌الله سيستاني از فقر در عراق

آيت‌الله سيدعلي سيستاني، مرجع شيعيان عراق با ابراز نگراني از گسترش فقر در جامعه عراق، مؤمنان را به رفع اين معضل توصيه كرد. 
به گزارش فارس، تعدادي از شهروندان عراقي و زائران ايراني و غيرايراني در نجف اشرف، موفق به ديدار با آيت‌الله سيستاني شدند.
آيت‌الله سيستاني در اين ديدار پس از شنيدن سخنان زائران، عموم مؤمنان را به رسيدگي به اوضاع وخيم فقراي عراق، توصيه و دعوت كرد.
فقر مردم عراق با گذشت چهار سال از اشغال عراق به دست نظاميان آمريكايي، به بيشترين حد رسيده به طوري كه بسياري از مردم اين كشور به علت بيكاري، تداوم خشونت‌ها و از بين رفتن زيرساخت‌ها، از سير كردن شكم خود و خانواده خود ناتوان هستند.
افزايش زنان بيوه و بي‌سرپرست از يك سو و نبود سرپرست و مرد خانواده از سوي ديگر زمينه رواج فساد را در برخي نقاط عراق فراهم كرده است.
برخي ساكنان كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس نيز با استفاده از اين فرصت، دختران جوان عراقي را با پرداخت مبالغي يا به همسري گرفته و يا به بهانه‌هاي ديگر از عراق خارج مي‌كنند.
به تازگي در جنوب عراق برخي از بازرگانان و تجار ورشكسته نيز در قبال بدهي خود، دختران‌شان را به طلبكاران مي‌فروشند كه اين روند نيز وضع نامناسبي را بر اين مناطق حاكم كرده است.
اين گزارش حاكي است: نبود بهداشت، برق، آب و هزاران مشكل كوچك و بزرگ ديگر را بايد به اين بيچارگي‌ها اضافه كرد.
بسياري از شيعيان فقير استان بصره نيز چشم‌انتظار كمك‌هاي شيعيان ايران، لبنان، بحرين، كويت و شبه‌قاره هند هستند.