خرید شال واکنش شهردار به خبر خرید واگن مونوریل

انتشار اخبارهاي غيررسمي خريد واگن‌هاي منوريل توسط دولت است، گفت: اگر قرار است دولت واگني بخرد، بهتر است، اين خريد براي مترو صورت بگيرد، تا فاصله حركت قطارهاي مترو به دو دقيقه برسد.
به گزارش ايسنا، دكتر محمدباقر قاليباف در حاشيه مراسم افتتاح تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد صياد شيرازي با بزرگراه شهيد بابايي در پاسخ به خبرنگاران ادامه داد: بنده مطلع نيستم كه دولت چنين كاري كرده باشد، اما مسلما براي راه‌اندازي هر سيستم جديد حمل و نقل در شهر تهران، مسير قانوني آن كه ارائه طرح و لايحه به شورا و تصويب آن توسط اعضاي شوراي شهر تهران است، بايد طي و در صورت لزوم بايد در شوراي عالي ترافيك نيز تاييد شود.
وي افزود: هنوز لايحه‌اي درباره راه‌اندازي منوريل در تهران به شوراي شهر تهران ارائه نشده و اگر قرار است، پولي براي خريد واگن منوريل اختصاص يابد، بهتر است، اين پول براي خريد واگن‌هاي مترو هزينه شود تا فاصله حركت قطارهاي مترو به دو دقيقه برسد.
قاليباف افزود: من از خريد واگن‌هاي منوريل مطلع نيستم و در حد شايعات اين خبر را شنيده‌ام.
وي در پاسخ به اين كه آيا شهرداري قصد ارائه لايحه به شوراي شهر تهران براي راه‌اندازي منوريل را دارد؟، گفت: طرح جامع حمل و نقل شهر تهران نهايي و به طور غيررسمي جهت بررسي به كميسيون‌هاي شوراي شهر تهران ارائه شده كه پس از انجام بررسي‌ها، به طور رسمي در صحن شورا درباره آن بحث و بررسي خواهد شد و معتقديم راه‌اندازي هر سيستم حمل و نقل جديد بايد در چارچوب اين طرح باشد.
شهردار تهران همچنين درباره بررسي لايحه توسعه حمل و نقل عمومي در مجلس شوراي اسلامي و ميزان سهم مترو در اين طرح، گفت: شهرداري تهران ارتباط نزديكي با كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي دارد و در زمينه لايحه توسعه حمل و نقل عمومي با اين كميسيون و هيات رييسه مجلس رايزني‌ها و هماهنگي‌هايي را به عمل آورده است.
وي با بيان اين كه شخصا فردا براي اعلام موضع شهرداري درباره لايحه ياد شده در مجلس شوراي اسلامي حضور خواهم يافت، تصريح كرد: شهرداري تهران تاكيد دارد كه بيشترين توجه در حمل و نقل عمومي بايد نسبت به مترو باشد، تا ساير وسايط نقليه، حتي تاكسي و اتوبوس. زيرا مترو اولويت نخست و ستون فقرات حمل و نقل شهري است.
قاليباف تاكيد كرد: از سهم 30 درصدي براي مترو دفاع و پشتيباني مي‌كنيم و اميدواريم كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز لطفي در حق مردم تهران كرده و اين سهم جابجايي مترو را تا 30 درصد برسانند.