خرید شال پهلو گرفتن ناوشکن آمريکايي در بندر الجزاير

ناوشکن «دونالد کوک» آمريکا امروز براي شرکت در تمرينات نظامي مشترک دريايي در الجزاير در بندر الجزيره پهلو گرفت.
به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از خبرگزاري فرانسه از الجزيره، سرهنگ دوم «سليمان دفاييري» رئيس روابط عمومي فرماندهي نيروي دريايي الجزاير، ضمن اعلام اين خبر افزود: پهلو گرفتن ناوشکن «دونالد کوک» در چارچوب برنامه‌هاي همکاري نظامي الجزاير و آمريکا قرار دارد. قرار است يک ناو الجزايري و اين ناوشکن آمريکايي فردا در تمرينات نظامي مشترک شرکت کنند. سي و دو افسر آمريکايي و يکصد و هشتاد و هفت تفنگدار ناوشکن آمريکايي در تمرينات شرکت خواهند کرد. ناو الجزايري نيز از دهم تا بيست و چهارم آوريل گذشته در تمرينات نظامي مشترک چندجانبه به ابتکار آمريکا در آبهاي اسپانيا شرکت داشت. نيروهاي دريايي فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، ترکيه، پرتغال، يونان، تونس و مغرب نيز در اين رزمايش شرکت داشتند.