خرید شال بررسي اسرار درگذشت مصطفی خمینی

اسرار درگذشت آيت‌الله سيد مصطفي خميني در كتاب زندگينامه و مبارزات سياسي او مورد بررسي قرار گرفت.به گزارش فارس، كتاب زندگينامه و مبارزات آيت‌الله سيد مصطفي خميني نمونه‌اي از دهها اثر پژوهشي است كه توسط نويسندگان و پژوهشگران در مباحث مختلف و با فراخوان و نظارت و پيگير‌ي‌هاي «ستاد شناخت و ترويج انديشه‌هاي امام خميني » به انجام رسيده است.
از نقاط قوت و برتري اين پژوهش نسبت به آثار مشابه، مستند بودن آن است، ممكن است در اين تأليف برخي منابع و مآخذ از اطمينان كافي و لازم برخوردار نباشد، اما هيچ مطلبي بدون ذكر منبع مورد استفاده قرار نگرفته است.
كتاب شامل يك مقدمه، سه بخش كلي، نتيجه گيري و كتابشناسي است. بخش اول، دو فصل را در بر مي‌گيرد. اين بخش به ترسيم حيات فردي، اجتماعي و علمي آيت‌الله مصطفي خميني مي‌پردازد.بخش دوم شامل سه فصل و چندين گفتار است كه حيات سياسي وي را به صور مجزا در ايران،‌تركيه و عراق مورد بررسي قرار مي‌دهد، در بخش سوم درگذشت اسرارآميز حاج آقا مصطفي و پيامدهاي آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
در اين اثر سعي شده كه به سؤالاتي از اين دست پاسخ داده شود، جايگاه شخصيتي، علمي و مبارزاتي و ديدگاه‌هاي سيد مصطفي خميني در نهضت انقلاب اسلامي چه بود؟ همراهي سيد مصطفي با امام خميني و نهضت ايشان در مراحل مختلف آن چه جايگاهي در تاريخ انقلاب اسلامي دارد؟ ديدگاه‌هاي او چه تأثيري در روند مبارزه و پيروزي انقلاب اسلامي داشته است؟ مرگ اسرار آميز و به تعبيري شهادت او چه تأثيري در انسجام نهضت، فعاليت مبارزين و در نتيجه روند انقلاب داشت؟
كتاب زندگينامه و مبارزات آيت‌الله سيد مصطفي خميني توسط سجاد راعي گلوجه تاليف و توسط نشر عروج منتشر شده است.