خرید شال تأييد خبر «تابناك»: راعي به بانك مركزي مي‌رود

رضا راعي، مديرعامل بانك تجارت، از اين بانك خداحافظي كرده و به بانك مركزي خواهد رفت.
به گزارش ايسنا، ظاهرا تحولات در بانك مركزي پس از حضور طهماسب مظاهري، رئيس كل اين بانك با انتصاب رضا راعي، مديرعامل فعلي بانك تجارت به سمت قائم‌مقامي مظاهري ادامه خواهد يافت.
سيدحميد پورمحمدي،‌ معاون امور بانكي بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي امور اقتصادي و دارايي،‌ در گفت‌وگو با ايسنا انتصاب راعي به سمت قائم‌مقام رئيس كل بانك مركزي را رد نكرد و تأييد آن را به اظهارات شخص راعي واگذار كرد.
در همين راستا گفته مي‌شود سليمانيان، مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي، براي پست مديرعاملي بانك تجارت در نظر گرفته شده است.
قرار بود رضا راعي، مديرعامل فعلي بانك تجارت، امروز در همايش تأمين مالي اسلامي ابزارهاي نوين مالي در نظام بانكداري اسلامي را تشريح كند اما تاكنون در اين همايش حضور نيافته است.
هفته گذشته از سوي مظاهري بهمني به عنوان دبيركل بانك مركزي منصوب شده بود.