خرید شال تاج‌الدينی: مردم خواستار عرضه بنزين آزاد

ميرتاج‌الديني، مسئوليت عواقب اجراي ناقص قانون را متوجه دولت و آن دسته از نمايندگاني دانست كه با اصرار، مانع عرضه آزاد بنزين شدند.
به گزارش فارس، عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به مشكلات ناشي از كمبود بنزين در كشور گفت: مردم خواستار عرضه بنزين آزاد در كشور هستند.
محمدرضا ميرتاج‌الدينی، نماينده تبريز در مجلس، با تأكيد بر اين‌كه عرضه بنزين آزاد بسياري از مشكلات مردم را برطرف مي‌كند، گفت: ميزان سهميه بنزين كمتر از نياز مردم است و مردم بخصوص اقشار مختلفي همچون معلمان و دانش‌آموزان و دانشجويان كه در شهرها تردد دارند، بيش از سهميه مشخص شده به بنزين نياز دارند و بنزين در نظر گرفته شده سوخت آنها را تأمين نمي‌كند.
وي با بيان اين‌كه دولت بايد با عرضه بنزين آزاد به وضعيت سياه بنزين در كشور پايان دهد، اظهار داشت: دولت بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي كند تا مردم مجبور نشوند براي تامين سوخت مورد نياز خود به بازار سياه رجوع كنند.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر سهميه بندي و عرضه آزاد بنزين تصريح كرد: متأسفانه با ناقص اجرا شدن اين قانون مشكلات عديده‌اي براي مردم ايجاد شد.
ميرتاج‌الديني مسئوليت عواقب اجراي ناقص قانون را متوجه دولت و آن دسته از نمايندگاني دانست كه با اصرار مانع عرضه آزاد بنزين شدند.
وي خواستار تصويب نهايي استفساريه عرضه آزاد بنزين شد.