خرید شال تغييرات كنكور 87 نهايي شد

آخرين تغييرات كنكور 87 نهايي شد و بر پايه آن، نمره دروس امتحاني متناسب با هر گروه آزمايشي، به جاي معدل، در نمره كل داوطلبان كنكور اعمال مي‌شود.
دكتر ابراهيم خدايي، معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام اين خبر، اظهار كرد: بنا بر مصوبه پنجاه و سومين جلسه كميته مطالعه و برنامه‌ريزي كنكور، ميزان تأثير سوابق تحصيلي داوطلبان در كنكور، 15 درصد براي ديپلمه‌هاي سال‌هاي 84، 85 و 86 كه در امتحانات كتبي، نهايي و سراسري سال سوم دبيرستان نظام جديد شركت كرده‌اند، خواهد بود.
وي افزود:‌ بر پايه تغييرات جديد به جاي تاثير معدل، نمرات دروس امتحاني متناسب با گروه آزمايشي داوطلب به عنوان سوابق تحصيلي در نمره كل كنكور اعمال مي‌شود.
به گفته خدايي، تأثير 15 درصدي سوابق تحصيلي، بر اساس نمرات امتحانات كتبي دروس سال سوم دبيرستان داوطلبان مي‌باشد.
معاون سازمان سنجش افزود: تأثير اين نمرات با ضرايب متفاوت در هر يك از زير گروه‌هاي، گروه‌هاي آزمايشي صورت مي گيرد.
تغيير روش گزينش مراكز تربيت معلم و دبيري وي با اشاره به تغيير روش گزينش مراكز تربيت معلم و دبيري، خاطرنشان كرد: شرايط گزينش اين مراكز به شرايط خاص تغيير يافت، به عبارت ديگر از اين پس قبل از مرحله انتخاب رشته سازمان سنجش اسامي چند برابر ظرفيت اين رشته‌ها را به آموزش و پرورش اعلام مي‌كند تا اين سازمان نيز پس از گزينش، اسامي را به سازمان سنجش ارسال كند و در نهايت اسامي نهايي پذيرفته شدگان اعلام شود.
معاون سازمان سنجش در خاتمه با بيان اينكه ثبت نام آزمون سراسري سال 87 از 16 آذرماه به صورت صرفا اينترنتي آغاز مي‌شود، تصريح كرد: اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص شرايط و ضوابط و نحوه ثبت نام از داوطلبان در نشريه پيك سنجش روزهاي دوشنبه 28 آبان، 5 و 12 آذر منتشر مي‌شود.