خرید شال تمبر بزرگداشت شهيد بهنام محمدي

در سالروز شهيد نوجوان حماسه خونين‌شهر، مزار شهيد بهنام محمدي در مسجدسليمان گلباران شد.
در سالروز شهادت شهيد نوجوان حماسه خونين‌شهر، مزار شهيد بهنام محمدي، نوجوان ايثار و جوانمردي و همرزم شهيدان جهان‌آرا و موسوي در مسجدسليمان عطرافشاني و گلباران شد.
به گزارش خبرنگار «» در خرمشهر، در اين مراسم كه خانواده شهيد محمدي نيز حضور داشتند، حاضران، ياد و خاطره اين شهيد سيزده ساله و همرزم شهيد فهميده را گرامي داشتند.
 
همچنين در مراسمي در مركز فرهنگي دفاع مقدس خرمشهر، ياد و خاطره اين شهيد گرامي داشته شد.
در اين مراسم يك برگ از تمبر بزرگداشت اين شهيد در غرفه شهيد بهنام محمدي قرار داده شد.
يادآور مي‌شود شهيد بهنام محمدي، سردار 13 ساله خرمشهر، در 28 مهر ماه 1359 هنگام نبرد شديد در محور كمربندي خرمشهر در انتهاي خيابان آرش، بر اثر اصابت تركش خمپاره 60، به شهادت رسيد و پيكر مطهرش در گلزار شهيدان مسجدسليمان، زادگاه پدري‌اش، به خاك سپرده شد.