خرید شال تهديد دانشجو به برخورد شورا با منوریل بي‌اجازه

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: از دولت انتظار داريم قبل از هرگونه اقدامي براي احداث منوريل در پايتخت، اين موضوع را در شوراي شهر تهران مطرح كرده و نظرات اعضاي شورا و نمايندگان مردم را بشنود.
به گزارش ايسنا ، دكتر خسرو دانشجو پس از پايان چهل و هفتمين جلسه علني شوراي شهر تهران كه بدون حضور مستمع برگزار شد، درباره خريد واگن منوريل توسط دولت، گفت: به صورت رسمي به شوراي شهر تهران درباره خريد واگن‌هاي منوريل خبري اعلام نشده، اما آن چيزي كه بايد مورد دقت قرار گيرد، اين است كه براي حل ترافيك تهران بايد چاره‌انديشي شود و حل اين معضل تنها از عهده مديريت شهري برنمي‌آيد و همه دستگاه‌هاي مربوطه بايد در اين زمينه همكاري كنند.
 وي تاكيد كرد: بايد اين همكاري براي حل ترافيك توام با تفاهم به همدلي باشد، بنابراين ضمن اين كه از همكاري دولت در اين زمينه استقبال مي‌كنيم، توصيه‌مان اين است كه ورود همكاري براي حل ترافيك بايد در چارچوب قوانين باشد و با اين شرايط از كمك هر ارگاني استقبال مي‌كنيم. دانشجو با بيان اين كه اختلاف نظرهايي درباره منوريل ميان شوراي شهر تهران، شهرداري و دولت وجود دارد، تصريح كرد: با توجه به اظهارات اخير حمايتي رييس جمهور از شوراها، از مسوولان دولت انتظار داريم، قبل از هر اقدامي براي احداث منوريل در پايتخت اين موضوع را در شوراي شهر تهران مطرح كرده و نظرات نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران را بشنوند و سپس در فضاي همكاري كار اجرايي انجام شود.
 وي درباره احداث منوريل بدون موافقت شورا و شهرداري تهران، گفت: خدا نكند كه منوريل بدون نظر شورا و شهرداري در تهران احداث شود، تا لازم باشد شورا و شهرداري در اين زمينه اقدامي كنند، لذا احتمال وقوع اين اتفاق ضعيف است.
 وي درباره افزايش بودجه شهرداري گفت: شهرداري برخلاف پيش‌بيني‌ها به خاطر رشد ساخت و ساز درآمد خوبي داشته و به همين خاطر شهرداري لايحه متمم 800 ميليارد توماني را پيشنهاد كرده بود كه شورا با 600 ميليارد تومان آن موافقت كرد.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به دستور جلسات روز يكشنبه شوراي شهر تهران گفت: اعتراض فرمانداري درباره مصوبه الزام شهرداري تهران به فعاليت‌هاي قرآني بررسي و اصلاحاتي در اين زمينه انجام شد. به گفته وي خريد هتلي در مشهد براي كاركنان شهرداري تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي شهر تهران به شهرداري اجازه داد تا در صورتي كه رقم خريداري اين هتل بيشتر از 10 ميليارد تومان نشود، آن را خريداري كند. دانشجو از صدور مجوز فروش برج لعل به شهرداري تهران با قيمت حدود 83 ميليارد تومان خبر داد و گفت: برج لعل نيمه كاره است كه شهرداري چندين بار عزم فروش آن را داشته است، ولي با توجه به كامل نبودن مدارك، شوراي شهر تهران مجوز فروش آن را صادر نمي‌كرد.