خرید شال خانواده هادی قابل با او دیدار کردند

روح الله قابل، فرزند هادی قابل، روحانی اصلاح طلبی که بیش از سه هفته است در بازداشت به سر می برد، امروز دوشنبه به ایسنا، گفت: پنج شنبه هفته گذشته، پيش از برگزاری سومين جلسه دادگاه در دادگاه ويژه روحانيت قم، به همراه خانواده، ملاقات يک ساعته‌ای با پدر خود داشته است.
فرزند هادی قابل همچنین خبر داده که سومین جلسه دادگاه، تقاضا شده که جلسه یا علنی برگزار شود و یا تعدادی از روحانیون در این جلسه حضور داشته باشند که دادگاه با این در خواست، مخالفت کرده است. روح الله قابل همچنین خبر داد که قرار است آخرين جلسه‌ دادگاه و اخذ آخرين دفاع از هادی قابل، در هفته جاری، برگزار شود. وی همچنین گفته که هنوز هادی قابل در سلول انفردای به سر می برد و به بند عمومی منتقل نشده است. قوه قضائیه تا کنون اتهامات هادی قابل را اعلام نکرده است اما نزدیکان وی می گویند: قابل به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.