خرید شال رمزگذاري كارت‌هاي سوخت، از اول آذر

مجري طرح كارت هوشمند سوخت گفت: رمزگذاري كارت‌هاي هوشمند سوخت با استفاده از سيستم‌هاي موجود در جايگاه‌هاي سوخت‌گيري از ابتداي آذر ماه انجام خواهد شد. 
سيدناصر سجادي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به زمان شروع رمز‌گذاري كارت‌هاي هوشمند سوخت گفت: با تمهيدات و برنامه‌ريزي به عمل آمده، اميدواريم از پايان آبان ماه بتوانيم اين اقدام را عملي كنيم.
وي افزود: تا دو هفته آينده، پيمانكار مربوطه گزارش‌هاي تهيه شده در اين خصوص را ارايه مي‌دهد و پس از آن به مدت يك ماه با مطالعه و سنجش گزارش‌ها، از ابتداي آذرماه، كار رمزگذاري كارت‌ها آغاز مي‌شود.
سجادي يادآور شد: اين طرح به گونه‌اي طراحي و اجرا مي‌شود كه مردم بتوانند به راحتي كارت‌هاي خود را رمز‌گذاري كرد و يا در مواقع لازم، رمز كارت را تعويض، نمايند. بر اين اساس، كساني كه مي‌خواهند كارت خود را رمز‌گذاري نمايند، نياز به مراجعه به محل خاصي ندارد و در جايگاه‌ها مي‌توانند اين كار را انجام دهند.
وي افزود: برنامه‌ريزي ما اين است كه مردم با استفاده از سيستم و كامپيوترهاي موجود در جايگاه‌ها به راحتي بتوانند رمز دلخواه خود را انتخاب و يا تغيير دهند البته رمز‌گذاري كارت، اختياري است و مردم در اين زمينه آزادند و اجباري وجود ندارد.
مجري طرح كارت هوشمند سوخت در ادامه تصريح كرد: اين رمز در واقع به سيستم داده مي‌شود كه در صورت سرقت يا مفقود شدن كارت، رمز آن قابل شناسايي نيست و تنها توسط مالك، امكان تغيير آن وجود دارد.
سجادي در ادامه با اشاره به سفارش و واردات حدود پنج ميليون كارت هوشمند تا پايان سال، اظهار داشت: نخستين محموله آن تا آخر هفته تحويل ما مي‌شود كه با اين روند، مسايل و مشكلات مربوط به كمبود كارت مرتفع شود و صدور كارت‌هاي جديد و يا المثني سرعت بيشتري خواهد گرفت.