خرید شال ريزش تونل قطار شهري شيراز

قسمتي از تونل قطار شهري شيراز بر اثر نفوذ آب تخريب شد. اين حادثه امروز هنگام فعاليت كارگران در قطعه‌ هشت اين طرح در خيابان قصرالدشت رخ داد. روابط عمومي قطار شهري شيراز علت اين حادثه را نفوذ آب به ديواره‌هاي تونل بر اثر آبياري درختان اعلام كرد و افزود: از زماني كه اجراي طرح قطار شهري در اين منطقه آغاز شده است، با مشكل ريزش تونل روبرو هستيم.