خرید شال صدور سوءپيشينه الكترونيكى مى‌شود

همه خدمات آگاهى نيروى انتظامى به صورت الكترونيكى به مردم ارائه مى‌شود.
به گزارش «ایران»، سردار حسين ذوالفقارى، جانشين فرمانده نيروى انتظامى كشور، ديروز در آيين گشايش ساختمان جديد پليس آگاهى استان تهران، با اعلام اين خبر اظهار داشت: پيش از اين مراجعان براى دريافت گواهى سوءپيشينه و تشخيص هويت، مجبور بودند انگشتان خود را در استامپ رنگى كنند. اما هم‌زمان با الكترونيكى شدن خدمات آگاهى اين نوع خدمات به صورت الكترونيكى ارائه مى‌شود.
وى افزود: همه اقدام‌هاى پليس آگاهى به صورت الكترونيكى انجام خواهد شد و با ايجاد تونل كارى الكترونيكى ميان نيروى انتظامى و قوه قضائيه اين خدمات بين نهادهاى ياد شده تبادل مى‌شود.
ذوالفقارى عنوان كرد: تجهيز علمى پليس آگاهى از برنامه‌هاى در دست اجراى «ناجا»ست كه به سرعت در حال تحقق است تا علاوه بر سهولت كار، سرعت بيشترى در انجام امور مشاهده شود.
وى افزود: حفاظت مرزها نسبت به سال گذشته تشديد شده و تعداد نيروهاى انتظامى در اين نقاط بشدت افزايش يافته است.
وى ادامه داد: روش‌هاى متعددى براى ارتقاى امنيت در مرزها به كار گرفته مى‌شود كه از جمله آنها ايجاد نقاط مرزى، پاسگاه و استقرار نيروهاى امنيتى است.
ذوالفقارى خاطرنشان كرد: هم‌اكنون در اغلب مرزها نيروهاى زيادى مستقر هستند و در يكى دو مرز ديگر نيز به زودى شمار نيروها افزايش خواهد يافت.