خرید شال كوتاه شدن غيرمنتظره سفر احمدي‌ن‍ژاد به ارمنستان

سخنگوي رئيس جمهور ارمنستان اعلام كرد كه بر خلاف اعلام قبلي، رئيس جمهور ايران ادامه سفر خود را لغو كرده و قصد بازگشت به ايران را دارد.به گزارش سرويس بين‌الملل «»، آسوشيتدپرس از ايروان اعلام كرد: دولت ارمنستان برنامه‌ريزي كرده بود كه احمدي‌نژاد در مجلس اين كشور سخنراني كند كه پيش‌بيني مي‌شد واقعه جنجال‌برانگيزي باشد و همچنين قرار بود نهالي را در محل يادبود قربانيان واقعه‌اي بكارد كه آمريكا آن را نسل‌كشي خوانده است.
«ويكتور سوگومونيان» مشاور رسانه‌اي «رابرت كوچاريان» رئيس‌جمهور ارمنستان هيچ دليلي را براي تصميم احمدي‌نژاد، رئيس جمهور ايران در لغو اين يرنامه ها اعلام نكرد.خبرگزاري «ايتارتاس» روسيه به نقل از منبعي كه نامش را فاش نكرد، مدعي شد لغو اين سفر به علت بروز اتفاقاتي در ايران است.
كشورهاي غربي كشته شدن بيش از 5/1 ميليون ارمني در جريان جنگ جهاني اول را به عنوان اولين مورد نسل‌كشي در قرن بيستم مطرح كرده‌اند. اما مطرح شدن اين موضوع در كنگره آمريكا باعث ناراحتي تركيه شده است. احمدي‌نژاد از جانبداري از طرفين اين ماجرا در سخنراني خود در دانشگاه ارمنستان خودداري و تنها اعلام كرد كه ايران با هرگونه جرايم عليه بشريت مخالف است.
‌رهبران اين دو كشور در جريان كنفرانس مطبوعاتي خود بحث چنداني را از مسائل بين‌الملل به ميان نياورده و تنها احمدي‌نژاد حمله كوچكي را به سياست‌هاي آمريكا در جريان سخنراني خود در دانشگاه ارمنستان داشت.احمدي‌نژاد و كوچاريان توافقنامه‌هاي زيادي را براي همكاري امضا كردند كه مهترين آنها در زمينه خط آهن و چند نيروگاه بوده است كه براي ارمنستان به عنوان كشوري محصور، بسيار حياتي است.خبرنگار «» مي‌افزايد: به رغم سوء استفاده رسانه‌اي رسانه روسي، به نظر مي‌رسد خودداري هوشمندانه رئيس‌جمهور از موضعگيري صريح در مسائل تنش‌زا و مورد اختلاف براي كشورهاي خارجي و نيز مردم ايران، دليل لغو برنامه‌هاي مذکور است.
پيشتر در تهران نيز بين برخي هموطنان ارمني و آذري درگيري‌هايي بر سر موضوع جنجالي كشتار ارامنه رخ داده بود.