خرید شال «كيهان» و تكرار بي‌حرمتي به مراجع تقليد؟

با سكوت مراجع قضائي و قانوني درباره اقدامات «كيهان» عليه مراجع تقليد، اين روزنامه امروز بار ديگر با تاختن به آيت‌الله صانعي، ايشان را به تحريف عمدي بيانات امام خميني(ره) متهم كرد.
به گزارش خبرنگار «»، پس از انتشار بيانات اخير آيت‌الله صانعي، امروز حسين شريعتمداري، مدير مسئول «كيهان» در يادداشتي، ايشان را به تحريف عمدي بيانات رهبر كبير انقلاب اسلامي متهم كرد و نوشت: «شواهد و دلايل موجود نشان مي‌دهد كه تحريف نظر مبارك حضرت امام (ره) ـ متاسفانه ـ عمدي بوده است.»
فارغ از مباحث مطرح شده، حفظ احترام شايسته مراجع تقليد از موارد مسلم قانوني به شمار مي‌رود و از همين رو طبق قانون، هرگونه اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع تقليد جرم محسوب شده و مستلزم برخورد است.
 روزنامه «كيهان» پيش از اين نيز در زمان معالجه مرجع تقليد بزرگ شيعيان عراق، حضرت آيت‌الله سيستاني، به بهانه سفر به يك كشور اروپايي، به ايشان تاخت و موجب رنجش خاطر بيت معظم‌له شد. اين روزنامه مدعي ارزشگرايي همچنين به بهانه اعلام عيد سعيد فطر، به مرجع تقليد برجسته راحل، آيت‌الله فاضل لنكراني(ره) تاخت كه موجب تأثر عميق دفتر ايشان شد، ‌اما تاكنون اين روزنامه از هرگونه برخورد مطابق قانون، مصون مانده است.