خرید شال ورشكستگي شركت سودده، هزينه مديريت ناصحيح برنامه اول

كارشناسان كشور و مقامات ارشد نظام اكنون در حالي بر كوچك كردن دولت و سپردن فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي تأكيد دارند كه تجربه تلخ ناكارآمدي مديريت دولتي در بيست سال اخير، همچنان سايه سنگين خود را بر اقتصاد ايران گسترده است.
به گزارش خبرنگار «»، شركت كشت و صنعت كارون كه زماني يك شركت سودده و ثروتمند بود،  به دليل مديريت ناكارآمد دولتي بر آن، اکنون با بيش از سيصد ميليارد تومان بدهي، يك شركت ورشكسته به شمار مي‌رود.
اين شركت به دلايلي همچون اخذ تسهيلات هنگفت بانكي، بالا بودن هزينه توليد نسبت به قيمت فروش، كمبود نقدينگي، پيش‌فروش بخشي از محصول با قيمتي كمتر از نرخ مصوب، عملكرد سنتي در بازاريابي و فروش و … بيش از سه هزار ميليارد ريال زيان انباشته بر جاي گذاشته است.
بنا بر اين گزارش، شركت كشت و صنعت كارون كه متعلق به بانك كشاورزي است، در سال 1356 به بهره‌برداري رسيد و پس از جنگ تحميلي به عنوان يك شركت ثروتمند شناخته شد. از همين رو اين شركت بنا بر برنامه اول توسعه، مكلف شد در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي سرمايه‌گذاري و آن را به تدريج خريداري كند و بنابراين، سازمان گسترش خدمات بازرگاني دولتي در سال‌هاي 72 تا 79 از حساب شركت برداشت و به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي پرداخت مي‌كرده است.
اما با وجود آن‌كه در سال 75، واگذاري سهام شركت مذكور به شركت كشت و صنعت كارون منتفي شده، شركت بازرگاني دولتي نسبت به تسويه حساب 183 ميليارد ريالي شركت كارون اقدامي نكرده است.
اين امر سبب شده تا شركت كارون براي اداره امور روزمره، تأمين هزينه‌هاي جاري و نيز پرداخت اقساط وام‌هاي خود، به پيش‌فروش محصولات خود روي آورد، هرچند بهاي تمام‌شده توليد شكر، بيش از قيمت فروش آن است.