خرید شال 49 كشته، حاصل حمله آمريكا به شهرك صدر

 نيروهاي ارتش آمريكا با ادعاي هدف قرار دادن شورشيان مرتبط با ايران در شهرك صدر بغداد 49 نفر را به قتل رساندند. 
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، پزشكان چهار بيمارستان تأييد كردند كه در پي حمله نيروهاي آمريكايي به اين منطقه 17 نفر از جمله يك پسر و يك دختر كشته‌ شدند.
اين در حالي است كه سخنگوي ارتش آمريكا تلفات غيرنظاميان عراقي و همچنين سربازان آمريكايي را در اين حمله انكار كرد.
بنا بر تصاوير خبرگزاري فرانسه، خويشاوندان كشته‌شدگان اين حادثه به دفن اجساد مي‌پرداختند و نيروهاي اورژانس بيمارستاني نيز چندين زخمي را به بيمارستان ‌منتقل مي‌كردند.
يكي از اهالي اين منطقه براي پسر بچه‌اي كه در تابوت قرار داشت، مي‌گريست و ديگر اهالي اين شهرك نيز به تشك‌هاي خون‌آلودي اشاره مي‌كردند كه در پي حمله هوايي بالگرد آمريكايي به خون غيرنظاميان آغشته شده بود.
ارتش آمريكا اعلام كرد كه سربازان پس از درگيري به منظور تعقيب هدف مهم خود در شهرك صدر به نزاع كشيده شدند.
در بيانيه ارتش آمريكا آمده است: «نيروهاي ويژه كه به اقدامات تروريستي مبادرت مي‌ورزند، هدف اين يورش نظاميان بودند».