خرید شال ابداع گوشي تلفن همراه براي كم‌شنوایان

يك شركت كره‌اي موفق به طراحي نوعي گوشي تلفن همراه شده است كه صدا را با استفاده از لرزه به گوش داخلي منتقل مي‌كند.

به گزارش ايسنا، شركت كره‌اي PANTECH توليدكننده گوشيهاي تلفن همراه نوعي گوشي انتقال استخواني طراحي كرده كه اصوات را با استفاده از لرزه به گوش داخلي منتقل مي‌كند.

به گفته طراحان با كمك اين سيستم نه تنها مي‌توان در محيطهاي پر سر و صدا و شلوغ به راحتي با تلفن صحبت كرد بلكه افراد مسن يا افرادي كه با مشكل شنوايي مواجه هستند و استفاده از گوشيهاي معمولي برايشان مشكل است، مي‌توانند از اين سيستم بهره‌مند شوند.

در اين گوشيهاي جديد يك بلندگوي انتقال استخواني در مقابل گوشي نصب مي‌شود كه وقتي كاربر آن را در كنار جمجمه قرار مي‌دهد از طريق لرزه مي‌تواند صدا را بشنود.

اين سيستم همچنين به يك زنگ خطر ضد جرم مجهز است كه با فشار دادن و نگه داشته دكمه «#» فعال مي‌شود.