خرید شال اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به 3 حکم صادره

پس از اعلام حکم سه نفر از متهمان پرونده اهانت به ارزشها و مقدسات دینی و اسلامی ، عده ای از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر از عدم تناسب حکم اعلامی و جرم انجام شده ابراز نارضایتی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، این معترضان از مسئولان قوه قضائیه خواستند در احکام این پرونده تجدید نظر کنند. پیش از این نیز انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر با ارسال نامه ای خطاب به مدیر کل دادگستری استان تهران و مسئول کمیته حقوق و شهروندی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده بودند. در این نامه آمده بود: انجمن اسلامی دانشجویان اقدام به تشکیل ” کمیته حقیقت یاب پرونده نشریات موهن ” جهت پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده و نحوه رسیدگی به جرائم متهمین آن کرده است.و این عمل بنا به رسالت دینی و اخلاقی انجمن در زمینه برخورد با مقدسات و مبانی اعتقادی و حفظ حقوق شهروندی انجام می گیرد. انجمن اسلامی دانشجویان در پایان این نامه به منظور تنویر افکار عمومی از مقام قضایی تقاضا کرد تا با توجه به حکم صادره برای مجرمین پرونده ، مستندات حقوقی حکم صادره را اعلام کند.