خرید شال تغيير در برنامه‌هاي شبكه‌ خبر

جدول پخش برنامه‌هاي شبكه خبر از 21 مهرماه در بخش خبر و از 23 مهرماه در بخش برنامه‌هاي توليدي تغيير يافت.

به گزارش شبكه‌ خبر، با اعمال اين تغييرات از اين پس توضيحات كليه برنامه‌ها و بخش‌هاي مختلف خبري شبكه از ساعت 6 صبح آغاز و تا ساعت 2و30 دقيقه بامداد هر روز پايان مي‌يابد.

هم‌چنين از اين پس خبرهاي تصويري در 18 بخش ارائه خواهد شد.

ارتباط با سازمان هواشناسي و پليس 110 هر كدام در سه بخش انجام مي‌گيرد و اخبار كوتاه در 13 بخش خبري پخش مي‌شود.

از مهرماه امسال گفت‌وگوي پزشكي فقط روزهاي جمعه ساعت 10 الي 10و30 دقيقه به مدت نيم‌ساعت پخش‌ مي‌شود ؛ هم‌چنين در اين روز بخش‌هاي خبري ساعت 7-8-8:33(اخبار بازار و تجارت) -10-12-14-33:14(اخبار بازار و تجارت)-17-18-20-21-23 حذف شده است.

خبار پزشكي در ميان‌بخش خبرهاي مشروح و ساعت 6-13-19-22- و 01 بامداد به مدت سه دقيقه ارائه مي‌شود.

با اعمال اين تغييرات عنوان اخبار حوزه و دانشگاه و اخبار زنان حذف شده و با عنوان خبرهاي عمومي پخش مي‌شود. هم‌چنين زمان پخش اخبار ورزشي از ساعت 7 به 7:30 و از ساعت 17 به 17:30 تغيير يافته است.

در طول هفته برنامه با خبرنگاران (در موضوعات مختلف خبري) از 6 بخش به 14 بخش در مقايسه با جدول پخش قبلي افزايش يافته است.

هم‌چنين با توجه به تعطيلي روز جمعه و افزايش زمان اوقات فراغت مردم سعي شده كه در اين روز درصد پخش برنامه‌هاي ورزشي بيشتر شود.