خرید شال حاجي از بنياد باران استعفا كرد

مرتضي حاجي از مديرعاملي بنياد باران استعفا كرد.

به گزارش ايسنا به دنبال استعفاي 28 مهر ماه مرتضي حاجي از مديرعاملي بنياد باران به دليل پذيرفتن رياست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران بزرگ و پيشگيري از شائبه ورود باران به عرصه فعاليت انتخاباتي، هيات مديره بنياد باران با قبول اين استعفا، تا انتخاب مديرعامل جديد، وظايف و اختيارات مديرعامل باران را به عهده ” سيد حسن رسولي” معاون مديرعامل باران گذاشت.

روابط عمومي بنياد باران خاطرنشان كرده است: مرتضي حاجي به تازگي از سوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان، به عنوان رييس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تهران معرفي و كار خود را آغاز كرده است.