خرید شال رتبه قدرت خريد ایرانیان در جهان

به نوشته روزنامه «سرمایه» موسسه گلوبال ايچ در گزارش ارديبهشت ماه امسال خود با اشاره به سرانه توليد ناخالص داخلي 300ر8 دلاري ايرانيان اعلام كرده كه ايراني‌ها از نظر قدرت خريد در جايگاه 74 جهان قرار دارند. در حالي كه 10 كشور اول جهان در سطح درآمد 35 هزار دلار تا 70 هزار دلار قرار دارند.