خرید شال متکي، خودت وزير مايي

برخي مدعي شدند، سفر آقاي رئيس‌جمهور به ارمنستان غير منتظره، كوتاه شد.احمدي‌نژاد به ولايتي: فکر کردي اونجا برم متوجه نمي‌شم درباره لاريجاني چي گفتي؟

امروز اخبار ضد و نقيضي درباره استعفاي متکي منتشر شد.برخي در حمايت از متکي شعار دادند! ـ منوچ دهن طلايي، خودت وزير مايي! و…

رضازاده به ديار رستم سفر کرد.- قابل توجه تروريست‌‌ها: جرأت دارين، بياين جلو!

انتخابات پرشور شوراي دانش‌آموزي مدارس برگزار شد.من رأي مي‌دهم، تو رأي مي‌دهي، اون رأي مي‌دهد… (لطفا ريتميک بخوانيد.)

فکر مي‌کنين مانور نجات مصدومان از زير آواره؟- اشتباه کرديد، اين امدادگرها با سگشون اومدن خون بدن!

امارات براي عرض ادب، کتابي را در مدح خانم «لورا» منتشر کرد.لورا هم براي تشکر به ميان بانوان اماراتي مبارز در مقابل ايدز رفت.