خرید شال کشتار کاندیداهای انتخاباتی در کلمبیا

حدود 23 نامزد انتخاباتي قبل از انتخابات شهري كلمبيا در روز يكشنبه به قتل رسيدند.

به نوشته فرارو، کشته شدن این تعداد از کاندیداها باعث افزايش نگراني در مورد امنيت نامزدهاي انتخاباتي و نفوذ گروه‌هاي مسلح غيرقانوني اين كشور در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي شده‌است.

براساس تحقيقات اخير موسسه محلي the New Rainbow Corporation حدود 85 درصد كانديداها در انتخابات آينده با مشكلاتي مانند خريدوفروش آراء و خطر مرگ روبه‌رو هستند.

سوزان لي مدير برنامه سازمان عفو بين‌الملل مي‌گويد: «قتل و تهديد كانديداها و ساير شهروندان، تهديدي جدي براي آزادي بيان در اين كشور است.»

دولت با اغراق‌آميز خواندن آمار اين موسسه اعلام كرده كه نيروهاي را بيش‌تري براي برقراري شرايط مناسب در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي وارد صحنه خواهد كرد؛ اما آمار دولتي هم نشان مي‌دهد كه از آغاز امسال بيش از ده نفر در حمله به كانديداها از شهردار گرفته تا اعضاي شوراي شهر كشته شده‌اند.

سايه چند دهه كنترل نظامي بر مناطق مختلف اين كشور هنوز هم برا انتخابات حاكم است.

«عادل مندز» يكي از پنج كانديداي شهرداري در شهر «سان اونوفره» در ساحل درياي كارائيب مي‌گويد: «به رغم خلع سلاح بيش از 31 هزار نفر از نظاميان و فرماندهان، آن‌ها تاثير زيادي بر حيات سياسي كشور دارند.»