خرید شال آزمون‌های دبیرستان، جايگزين كنكور مي‌شوند

رئیس سازمان سنجش آموزش كشور گفت : آموزش وپرورش به سمت برگزاری آزمون های پایانی كشوری در مقاطع دوم دبیرستان و پیش دانشگاهی پیش می رود.

به گزارش شبكه خبر ، عبدالرسول پورعباس امروز در همایش بزرگ كنكوری ها افزود : این طرح با هدف جایگزینی كنكور و گزینش دانش آموزان اجرا می شود.

وی گفت : در كنكور سال آینده معدل 10 درس تخصصی سال سوم دبیرستان به جای معدل كل در نظر گرفته خواهد شد.

پورعباس افزود : بر این اساس در كنكور سال آینده 85 درصد رتبه براساس سوابق تحصیلی دانش آموز و 15 درصد دیگر هم براساس آزمون سراسری تعیین خواهد شد.

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزود: از دو سال پیش به منظور ارتقاء سطح كیفی آزمون سراسری سئوالات كنكور از حالت كلیشه ای خارج و بیشتر مفهومی شده است كه دركنكورسال آینده نیز این روش به طورجدی تری اجرا خواهد شد.

وی درخصوص پذیرش دانشجو بر اساس جنیست گفت : نخستین بار دولت نهم مصوب كرد كه سی درصد پذیرش هر رشته براساس جنسیت داوطلبان صورت بگیرد.

رئیس سازمان سنجش آموزش كشور گفت : هم اكنون برای ایجاد توازن جنسیتی پذیرفته شدگان هر رشته ، این طرح به صورت جدی اجرا می شود.