خرید شال آمريكا به دنبال اخلال در پروژه خط لوله صلح

خبرگزاري هند و آسيا گزارش داد: آمريكا اميدوار است كه هند در قرارداد خط لوله‌ي گاز ايران، پاكستان و هند در حاليكه واشنگتن تحريم‌هاي بيشتري را عليه ايران اعمال كرده است، پيشروي نكند.

به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري به نقل از يك مقام عالي‌رتبه كه روز پنج‌شنبه پيش از روز چهار روزه‌اي هنري پائولسون، وزير خزانه داري آمريكا به هند كه از روز يكشنيه آغاز مي‌شود، صحبت مي‌كرد گزارش داد: در رابطه با مساله‌ي خط لوله‌ي ايران، ما اميدواريم هند به آن ادامه ندهد.

ديويد مك كورميك، معاون امور بين‌المللي وزير خزانه داري آمريكا گفت: ما فكر مي‌كنيم كه وقتي جهان بايد نظم بيشتري را در تقابلاتش با شركت‌ها و موسسات مالي ايراني و به شكلي گسترده‌تر با دولت ايران اعمال كند، پيمودن اين مسير كار صحيحي نخواهد بود.

وي افزود كه اين پروژه براي تامين امنيت انرژي هند كار زيادي انجام نخواهد داد و بهتر است هند به دنبال كردن توافق هسته‌يي غير نظامي با آمريكا بپردازد.

مك كورمك ادامه داد: با اين حال آمريكا درك عميقي از نيازهاي انرژي هند دارد و اين يكي از بخش‌هاي مورد تاكيد در منطقه توافق هسته‌يي با هند است.

وي گفت: اما ما فكر نمي‌كنيم خط لوله‌ ايران، پاكستان و هند امنيت انرژي هند را تامين كند. بنابراين اميدواريم دهلي در اين مسير پيش نرود.

بر اساس گزارش رويتر، پائولسون در سفر به هند از مقامات اين كشور درخواست مي‌كند اين كار را انجام ندهند.