خرید شال اعتصاب 30 ساعته كاركنان راه آهن آلمان

شركت راه اهن دولتی المان اعلام كرد اعتصاب رانندگان قطاردراعتراض به میزان حقوق و دستمزدهایشان برنامه سفرها و حمل ونقل ریلی داخلی را به شدت مختل كرده است.

به گزارش شبكه خبر،شركت راه اهن دولتی المان امروز پنج شنبه اعلام كرد اعتصاب، برنامه حدود نیمی از قطارهای منطقه ای را مختل كرده و سفرها و حمل ونقل ریلی در مناطق شرقی این كشور را تحت تاثیر قرار داده است.

اتحادیه رانندگان قطار آلمان از كاركنان خود خواست ازساعت دو بامداد روز پنج شنبه به مدت سی ساعت دست به اعتصاب زنند. رانندگان قطار در آلمان خواستار افزایش بیش از 31 درصدی حقوق خود و قرارداد جدیدهستند.

از ماه گذشته تاكنون چندین اعتصاب برای تحقق این خواسته صورت گرفته است.