خرید شال برافروختگي دبيركل سابق در برنامه زنده تلويزيوني

در مناظره شب گذشته داريوش مصطفوي، دبيركل بركنار شده فدراسيون فوتبال با دكتر خبيري، عضو كميته انتقالي، عصبانيت و برافروختگي مصطفوي، موجب تغيير فضا به نفع كميته انتقالي فدراسيون فوتبال شد.

به گزارش خبرنگار «»، در برنامه جمعه شب «ورزش از نگاه دو» كه با اجراي جهانگير كوثري به موضوع انتخابات فدراسيون اختصاص يافته بود، داريوش مصطفوي، دبيركل موقت بركنارشده فدراسيون فوتبال، كميته انتقالي را غيرقانوني، بي‌سابقه در جهان و ناقض استقلال كشور و دليل اين ادعا را ترجيح نظر رئيس كميته انتقالي در شرايط تساوي آراي اعضاي كميته دانست.

در مقابل، دكتر خيبري با اعلام اين‌كه شرايط يادشده، بارها در جهان رخ داده، كميته انتقالي را نتيجه دخالت دولت‌هاي گذشته و كنوني در فوتبال دانسته و گفت: در چهار سال گذشته، بارها نسبت به پيامدهاي اين دخالت‌ها هشدار داده شده بود و در كشورهايي چون يونان، نيجريه، بنگلادش و آذربايجان نيز اين اتفاق افتاده است.

عضو كميته انتقالي تركيب آرا را جهت جلوگيري از بن‌بست دانسته و افزود: با توجه به حضور سه نماينده سازمان و سه نماينده «فيفا»، در شرايط تساوي آرا براي حل مشكل تصميمي كه رئيس كميته به آن رأي داده، برگزيده مي‌شود.

وي تركيب زوج يا فرد كميته انتقالي را در حل بن‌بست بي‌اثر دانسته و افزود: در پيشنهاد «فيفا» اعضاي كميته فرد و پنج نفره بود كه با تقاضاي سازمان تربيت بدني زوج و شش نفره شد. البته حتي اگر تعداد اعضا فرد بود، با رأي ممتنع يك عضو هم مي‌توانست بن‌بست ايجاد شود. البته تاكنون دو بار اين مشكل به وجود آمده است؛ يكي راجع به آقاي مصطفوي و ديگري راجع به انتخابات و در 99 درصد موارد، توافق در كميته انتقالي وجود داشته و اصلا كار به رأي‌گيري نرسيده است.

داريوش مصطفوي در پاسخ گفت: كميته انتقالي از دو وظيفه خود كه يكي تدوين اساسنامه و ديگري نظارت بر انتخابات بوده است، تخطي كرده و در كار اجرايي و حتي تعيين سرمربي دخالت نموده است.

دكتر خبيري در پاسخ گفت: وظايف كميته سه مورد است كه شامل تدوين اساسنامه، نظارت بر انتخابات و تعيين كميته اجرايي است و به دليل آن‌كه آقاي مصطفوي اصولا كميته انتقالي را به رسميت نمي‌شناخت ما از سازمان درخواست كرديم كه دبير فدراسيون را تغيير دهد و درباره سرمربي تيم ملي هم دخالتي نشد، بلكه اين درخواست سازمان بود كه با توجه به پايان قرارداد آقاي قلعه‌نوعي، انتخاب سه مربي تيم ملي به عهده رئيس فدراسيون باشد و كميته هم با اين نظر موافقت كرد.

در اين حال، داريوش مصطفوي كه به شدت برافروخته و خشمگين بود و در زمان صحبت‌هاي دكتر خبيري، بارها به سقف استوديو نگاه مي‌كرد، با عصبانيت گفت: من اين صحبت‌ها را به خاطر بركناري خودم نمي‌گويم. من اصلا ارزشي ندارم، من خود را فداي كشور كردم، اما اين چه انسجام اسلامي است؟ چرا كسي كه حتي پايش به توپ نخورده رئيس كميته انتقالي مي‌شود؟

كوثري در پايان برنامه اعلام كرد كه از آقايان علي‌آبادي و صفايي فراهاني دعوت‌شده تا در برنامه بعدي شركت كرده و ابهامات موجود درباره كميته انتقالي و نحوه مديريت فوتبال كشور را برطرف كند.